Crossref Member Badge

Засідання спеціалізованої вченої ради Д 26.452.01

12.10.2017

9 листопада 2017 року о 14.00

у конференц-залі Інституту педагогіки НАПН України (кім. 418) відбудеться засідання спеціалізованої вченої ради Д 26.452.01    

Порядок денний:

Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук Васьківської Олени Євгеніївни на тему «Формування умінь діалогічного спілкування старшокласників у процесі навчання гуманітарних предметів».

Спеціальність: 13.00.09 – теорія навчання.

Науковий керівник: 

Кизенко Василь Іванович, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник відділу дидактики Інституту педагогіки НАПН України.

Офіційні опоненти: 

Мішеніна Тетяна Михайлівна, доктор педагогічних наук, доцент,  професор кафедри української мови ДВНЗ «Криворізький державний педагогічний університет»;

Добротвор Олена Вікторівна, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри педагогіки та психології професійної освіти Навчально-наукового гуманітарного інституту Національного авіаційного університету.

Повернення до списку