Crossref Member Badge

Засідання спеціалізованої вченої ради Д 26.452.01

28.02.2017

30 березня 2017 року о 14.00

у конференц-залі Інституту педагогіки НАПН України (кім. 418) відбудеться засідання спеціалізованої вченої ради Д 26.452.01    

Порядок денний:

Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук Шикітки Галини Миколаївни на тему: «Освітньо-просвітницька діяльність крайових педагогічних товариств Закарпаття (1919–1944 рр.)».

Спеціальність: 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки

Науковий керівник: 

Староста Володимир Іванович, доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри педагогіки та психології ДВНЗ «Ужгородський національний університет»

Офіційні опоненти: 

Дічек Наталія Петрівна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач відділу історії педагогіки (Інститут педагогіки Національної академії педагогічних наук України);

Шевчук Оксана Миколаївна, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи (Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини).

Автореферат Шикітки Г.М.

Дисертація Шикітки Г.М.

Відгук Шевчук О. М.

Відгук Дічек Н. П.

Повернення до списку