Crossref Member Badge

Засідання спеціалізованої вченої ради Д 26.452.01

12.09.2018

11 жовтня 2018 року о 14.00

у конференц-залі Інституту педагогіки НАПН України (кім. 418) відбудеться засідання спеціалізованої вченої ради Д 26.452.01    

Порядок денний:

Захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук Ярової Олени Борисівни «Тенденції розвитку початкової освіти в країнах Європейського Союзу».

Спеціальність: 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки.

Науковий консультант: 

Локшина Олена Ігорівна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач відділу порівняльної педагогіки Інституту педагогіки НАПН України.

Офіційні опоненти: 

Сбруєва Аліна Анатоліївна, доктор педагогічних наук, завідувач кафедри педагогіки (Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка);

Чепіль Марія Миронівна, доктор педагогічних наук, професор,  завідувач кафедри загальної педагогіки та дошкільної освіти (Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка);

Федчишин Надія Орестівна, доктор педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри іноземних мов (Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського).


Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук Тонконог Ірини Віталіївни «Підготовка вчителів у Полтавській губернії у ХІХ ст. –  1917 р.».

Спеціальність: 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки.

Науковий керівник: 

Дічек Наталія Петрівна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач відділу історії та філософії освіти Інституту педагогіки НАПН України.

Офіційні опоненти: 

Єршова Людмила Михайлівна, доктор педагогічних наук, доцент, заступник директора з наукової роботи (Інститут професійно-технічної освіти  НАПН України);

Дутко Олена Миколаївна, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри педагогіки та управління навчальним закладом (Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка).

Повернення до списку