Crossref Member Badge

Засідання спеціалізованої вченої ради Д 26.452.01

25.11.2019

Порядок денний:

Захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук Гавриленко Тетяни Леонідівни «Розвиток початкової освіти в Україні (друга половина ХХ – початок ХХІ ст.)».

Спеціальність: 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки.

Науковий консультант: 

Березівська Лариса Дмитрівна, доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент напну країни, директор Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського.

Офіційні опоненти: 

Іванюк Ганна Іванівна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри педагогіки та психології Київського університету імені Бориса Грінченка;

Кодлюк Ярослава Петрівна, доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри педагогіки і методики початкової та дошкільної освіти Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка;

Хомич Лідія Олексіївна, доктор педагогічних наук, професор, заступника директора з наукової роботи Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України.

Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук Терлецької Любові Миколаївни «Педагогічні умови навчання іноземних мов у педагогічних училищах України (друга половина ХХ століття)».

Спеціальність: 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки.

Науковий керівник: 

Марушкевич Алла Адамівна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри педагогіки Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Офіційні опоненти: 

Гупан Нестор Миколайович, доктор педагогічних наук, професор, головний науковий співробітник відділу суспільствознавчої освіти Інституту педагогіки Національної академії педагогічних наук України;

Пасічник Олександр Сергійович, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри іноземних мов Хмельницького національного університету.

Повернення до списку