Crossref Member Badge

Засідання спеціалізованої вченої ради Д 26.452.01

30.01.2019

28 лютого 2019 року о 14.00

у конференц-залі Інституту педагогіки НАПН України (кім. 418) відбудеться засідання спеціалізованої вченої ради Д 26.452.01    

Порядок денний:

Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук Бут Яни Віталіївни «Розвиток католицьких університетів Франції (кінець ХІХ – початок ХХІ століття)».

Спеціальність: 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки.

Науковий керівник: 

Плахотнік Ольга Василівна, доктор педагогічних наук, професор Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Офіційні опоненти: 

Локшина Олена Ігорівна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач відділу порівняльної педагогіки (Інститут педагогіки Національної академії педагогічних наук України);

Овчарук Оксана Василівна, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник, завідувач відділу компаративістики інформаційно-освітніх інновацій (Інститут інформаційних технологій і засобів навчання Національної академії педагогічних наук України).

Повернення до списку