Crossref Member Badge

Засідання спеціалізованої вченої ради Д 26.452.01

26.01.2017

27 лютого 2017 року о 14.00

у конференц-залі Інституту педагогіки НАПН України (кім. 418) відбудеться засідання спеціалізованої вченої ради Д 26.452.01   

Порядок денний:  

1. Захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук Мієр Тетяни Іванівни на тему: «Дидактичні засади організації навчально-дослідницької діяльності молодших школярів».

Спеціальність: 13.00.09 – теорія навчання

Науковий консультант: 

Савченко Олександра Яківна, доктор педагогічних наук, професор, академік НАПН України, головний науковий співробітник Інституту педагогіки НАПН України.

Офіційні опоненти: 

Кодлюк Ярослава Петрівна, доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри педагогіки і методики початкової та дошкільної освіти (Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка);

Самодрин Анатолій Петрович, доктор педагогічних наук, доцент, професор кафедри економіки, маркетингу, соціальної роботи та економічної кібернетики (Кременчуцький інститут Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля);

Рибалко Ліна Миколаївна, доктор педагогічних наук, старший науковий співробітник, професор кафедри фізичного виховання, спорту та здоров’я людини (Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка). 

    

2. Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук Бабійчук Світлани Миколаївни на тему: «Дидактичні умови застосування геоінформаційних систем у дослідницькій діяльності старшокласників».

Спеціальність: 13.00.09 – теорія навчання

Науковий керівник: 

Довгий Станіслав Олексійович, доктор фізико-математичних наук, професор, член-кореспондент НАН України, дійсний член НАПН України, завідувач відділу фізичного і математичного моделювання Інституту телекомунікацій і глобального інформаційного простору НАН України.

Офіційні опоненти: 

Бурда Михайло Іванович, доктор педагогічних наук, професор, дійсний член НАПН України, завідувач відділу математичної та інформатичної освіти (Інститут педагогіки НАПН України);

Вішнікіна Любов Петрівна, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри географії та краєзнавства (Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка).

Повернення до списку