Crossref Member Badge

Засідання спеціалізованої вченої ради Д 26.452.05

25.02.2019

21 березня 2019 року о 14.00

 у конференц-залі Інституту педагогіки НАПН України за адресою вул. Січових Стрільців 52 Д  (кім. 418)

відбудеться засідання спеціалізованої вченої ради Д 26.452.05       


Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук Мондич Оксани Валентинівни з теми: «Формування компетентності майбутніх учителів початкової школи з анатомії та фізіології людини»

Спеціальність: 13.00.02 – теорія та методика навчання (біологія)

Науковий керівник:

Ярошенко Ольга Григорівна, доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України, завідувач відділу інтеграції вищої освіти і науки Інституту вищої освіти НАПН України.

Офіційні опоненти:

Рудишин Сергій Дмитрович, доктор педагогічних наук, професор,  завідувач кафедри теорії і методики викладання природничих дисциплін Глухівського національного  педагогічного університету імені Олександра Довженка;

Міронець Людмила Петрівна, кандидат педагогічних наук, доцент,  доцент кафедри загальної біології та екології Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка.

Повернення до списку