Crossref Member Badge

Засідання спеціалізованої вченої ради Д 26.452

15.06.2018

26 червня 2018 року о 14.00

у конференц-залі Інституту педагогіки НАПН України (кім. 418) відбудеться засідання спеціалізованої вченої ради Д 26.452.01    

Порядок денний:

Захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук Пушкарьової Тамари Олексіївни «Теорія і практика педагогічного проектування в системі загальної середньої освіти».

Спеціальність: 13.00.09 – теорія навчання.

Науковий консультант: 

Топузов Олег Михайлович, доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України, віце-президент НАПН України.

Офіційні опоненти: 

Бондар Володимир Іванович, доктор педагогічних наук, професор, дійсний член НАПН України, декан факультету педагогіки та психології  (Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова);

Самодрин Анатолій Петрович, доктор педагогічних наук, доцент, професор кафедри економіки, маркетингу та соціальної роботи (Кременчуцький інститут вищого навчального закладу «Університет імені Альфреда Нобеля»)

Тарасенко Галина Сергіївна, доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри екології, природничих та математичних наук (Комунальний вищий навчальний заклад «Вінницька академія неперервної освіти»)


Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук Бахмач Людмили Анатоліївни «Освітня діяльність та науково-педагогічні ідеї А. М. Алексюка».

Спеціальність: 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки.

Науковий керівник: 

Марушкевич Алла Адамівна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри педагогіки Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Офіційні опоненти: 

Дічек Наталія Петрівна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач відділу історії педагогіки (Інститут педагогіки Національної академії педагогічних наук України);

Коваленко Євгенія Іванівна, кандидат  педагогічних наук, професор, завідувач кафедри педагогіки (Ніжинський державний університет  імені Миколи Гоголя).


Повернення до списку