Crossref Member Badge

Засідання спеціалізованої вченої ради Д26.452.01

27.05.2016

30 червня 2016 року о 14.00

у конференц-залі Інституту педагогіки НАПН України (кім. 418) відбудеться засідання спеціалізованої вченої ради Д 26.452.01   


Порядок денний:

1. Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук Ваколі Зоряни Михайлівни на тему: «Питання морального виховання дітей та молоді на сторінках педагогічної періодики Закарпаття (1919–1939 рр.)».

Спеціальність: 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки

Науковий керівник: 

Росул Василь Васильович, кандидат педагогічних наук, професор, завідувач кафедри педагогіки та психології (ДВНЗ «Ужгородський національний університет»)

Офіційні опоненти: 

Дічек Наталія Петрівна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач відділу історії педагогіки (Інститут педагогіки НАПН України);

Муляр Наталія Михайлівна, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри культурології та мистецької освіти (Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка).

Автореферат Ваколі З.М.

Дисертація Ваколі З.М.

Відгук Дічек Н.П. на дисертацію Ваколі З.М.

Відгук Муляр Н.М. на дисертацію Ваколі З.М.


     

2. Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук Клюй Любові Вікторівни на тему: «Дидактичні умови формування змісту курсів за вибором у структурі психолого-педагогічної підготовки майбутніх соціальних педагогів».

Спеціальність: 13.00.09 – теорія навчання

Науковий керівник: 

Доброскок Ірина Іванівна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри професійної освіти (Державний вищий навчальний заклад «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»)

Офіційні опоненти: 

Малихін Олександр Володимирович, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри романо-германських мов і перекладу (Національний університет біоресурсів і природокористування України);

Карапузова Наталія Дмитрівна, кандидат педагогічних наук, професор, завідувач кафедри природничих і математичних дисциплін (Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка).

Автореферат Клюй Л.В.

Дисертація Клюй Л.В.

Відгук Малихіна О.В. на дисертацію Клюй Л.В.

Відгук Карапузової Н.Д. на дисертацію Клюй Л.В.

Повернення до списку