Crossref Member Badge

Засідання спеціалізованої вченої ради К 26.452.05

07.09.2015

ОГОЛОШЕННЯ 

18 вересня 2015 року о 16.00

у  конференц-залі Інституту педагогіки НАПН України (кім. 418) відбудеться засідання спеціалізованої вченої ради К 26.452.05 

Порядок денний:

Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук ПОБИДАЙЛО Наталії Григорівни з теми: «МЕТОДИКА РЕАЛІЗАЦІЇ КРАЄЗНАВЧОЇ СКЛАДОВОЇ В ПРОЦЕСІ  НАВЧАННЯ ФІЗИЧНОЇ ГЕОГРАФІЇ».

Спеціальність: 13.00.02 – теорія та методика навчання (географія).

Науковий керівник:

          Надтока Олександр Федорович, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник, завідувач відділу навчання географії та економіки (Інститут педагогіки НАПН України).

Офіційні опоненти:

        Криловець Микола Григорович, доктор педагогічних наук, професор завідувач кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя);

      Капіруліна Світлана Леонідівна, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри методики природничо-математичної освіти і технологій (Інститут післядипломної педагогічної освіти Київського університету Бориса Грінченка).


Дисертація Побидайло Н.Г.

Автореферат Побидайло Н.Г.

Відгук Криловець М.Г.

Відгук Капіруліна С.Л.


Повернення до списку