Crossref Member Badge

Засідання спеціалізованої вченої ради К 26.452.03

19.10.2015
ОГОЛОШЕННЯ
28 жовтня 2015 року о 14.00
У конференц-залі Інституту педагогіки НАПН України (кім. 418) відбудеться засідання спеціалізованої вченої ради К 26.452.03


Порядок денний:
Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук ГРИЦЕНКА Андрія Петровича на тему: «Формування у старшокласників умінь використовувати інформаційні ресурси у процесі навчання всесвітньої історії».
Спеціальність: 13.00.02 – теорія та методика навчання (історія та суспільствознавчі дисципліни).
Науковий керівник:
Баханов Костянтин Олексійович, доктор педагогічних наук, професор, (Бердянський державний педагогічний університет)
Офіційні опоненти:
Падалка Сергій Семенович, доктор історичних наук, професор (Національна академія наук України, Інститут історії України);
Богдановська Людмила Петрівна, кандидат педагогічних наук (Київський національний лінгвістичний університет).

Дисертація Гриценко А.П.

Автореферат Гриценко А.П.
Відгук Богдановська Л.П.
Відгук Падалка С.С.

Повернення до списку