Crossref Member Badge

Засідання спеціалізованої вченої ради К 26.452.03

21.01.2018

 21 лютого 2018 року о 14.00

У конференц-залі Інституту педагогіки НАПН України (кім. 418)

відбудеться засідання спеціалізованої вченої ради К 26.452.03

Порядок денний:

Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук ШКАТУЛИ Олександра Павловича на тему: «Методика використання курсантами вищих військових навчальних закладів інтернет-ресурсів у процесі навчання історії України».

Спеціальність: 13.00.02 – теорія та методика навчання (історія та суспільствознавчі дисципліни).

Науковий керівник:

Поздняков Володимир Михайлович, кандидат філософських наук, старший науковий співробітник.

Офіційні опоненти:

Смагін Ігор Іванович, доктор педагогічних наук, доцент (ректор Комунального закладу ««Житомирський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» Житомирської обласної ради,);

Богдановська Людмила Петрівна, кандидат педагогічних наук (вчитель-методист Гімназії «Міленіум» № 318 м. Київ) .

Повернення до списку