Crossref Member Badge

Засідання спеціалізованої вченої ради К 26.452.05

01.11.2016

10 листопада 2016 року о 14.00 в конференц-залі Інституту педагогіки НАПН України (кім. 418) відбудеться засідання спеціалізованої вченої ради К 26.452.05

Порядок денний:

1. Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук Анічкіною Оленою Василівною з теми: «Формування вмінь проведення хімічного експерименту в школі майбутніми вчителями  природничих дисциплін».

Спеціальність: 13.00.02 – теорія та методика навчання (хімія)

Науковий керівник: 

Романишина Людмила Михайлівна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри педагогіки Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії.

Офіційні опоненти: 

Ярошенко Ольга Григорівна, доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України, завідувач відділу інтеграції вищої освіти і науки Інституту вищої освіти НАПН України;

Вороненко Тетяна Іванівна, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник, старший науковий співробітник відділу біологічної, хімічної та фізичної освіти Інституту педагогіки НАПН України.

Автореферат Анічкіної О.В.

Дисертація Анічкіної О.В.

Відгук Ярошенко О.Г. на дисертацію Анічкіної О.В.

Вiдгук Вороненко Т.I. на дисертацiю Анiчкiної О.В.

Повернення до списку