Crossref Member Badge

Засідання спеціалізованої вченої ради К 26.452.05

07.09.2015

ОГОЛОШЕННЯ 

17 вересня 2015 року о 14.00

у  конференц-залі Інституту педагогіки НАПН України (кім. 418) відбудеться засідання спеціалізованої вченої ради К 26.452.05 

Порядок денний:

Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук ПОПОВИЧ Галини Леонідівни з теми: «МЕТОДИКА ФОРМУВАННЯ КРАЄЗНАВЧО-ТУРИСТИЧНИХ ЗНАНЬ У МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ГЕОГРАФІЇ».

Спеціальність: 13.00.02 – теорія та методика навчання (географія).

Науковий керівник:

      Гриньова Марина Вікторівна, доктор педагогічних наук, професор,  декан природничого факультету (Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка.

Офіційні опоненти:

      Браславська Оксана Володимирівна, доктор педагогічних наук, професор завідувач кафедри географії та методики її навчання (Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини);

      Тименко Людмила Василівна, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник, завідувач сектору координації наукових досліджень з педагогічних і психологічних наук в Україні (апарат Президії НАПН України).


Дисертація Попович Г.Л.

Автореферат Попович Г.Л.

Відгук Браславська О.В.

Відгук Тименко Л.В.

Повернення до списку