Crossref Member Badge

Засідання спеціалізованої вченої ради К 26.452.05

09.03.2016

17 березня 2016 року  о 14-00 в у  конференц-залі Інституту педагогіки НАПН України (кім. 418) відбудеться засідання спеціалізованої вченої ради К 26.452.05  

На порядку денному захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук мартинюк Тетяни Сергіївни з теми «Методика реалізації діяльнісного підходу у процесі навчання географії України учнів 8-9 класів» за спеціальністю 13.00.02 – теорія та методика навчання (географія).

Науковий керівник: Надтока Олександр Федорович, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник, завідувач відділу навчання географії та економіки Інституту педагогіки НАПН України

Офіційні опоненти:

·        Криловець Микола Григорович, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя;

·        Шуканова Анжела анатоліївна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри географії та краєзнавства Полтавського національного педагогічного університету імені      В. Г. Короленка


Дисертація Мартинюк Т.С.
Автореферат Мартинюк Т.С.
Відгук Криловець М.Г. на Мартинюк Т.С.
Відгук Шуканової А.А. на Мартинюк Т.С.

Повернення до списку