Crossref Member Badge

Засідання спеціалізованої вченої ради К 26.452.05

09.03.2016

17 березня 2016 року  о 16-00 в у  конференц-залі Інституту педагогіки НАПН України (кім. 418) відбудеться засідання спеціалізованої вченої ради К 26.452.05  

На порядку денному захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук Япринець Тетяни Сергіївни з теми «Формування природоохоронних знань учнів основної школи у процесі навчання фізичної географії» за спеціальністю 13.00.02 – теорія та методика навчання (географія).

Науковий керівник: Топузов Олег Михайлович, доктор педагогічних наук, професор, директор Інституту педагогіки НАПН України

Офіційні опоненти:

·        Кобернік Сергій георгійович, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри теорії і методики навчання природничо-географічних дисциплін Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова;

·        капіруліна Світлана Леонідівна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри методики природничо-математичної освіти і технологій Київського університету Бориса Грінченка.


Дисертація Япринець Т.С.
Автореферат Япринець Т.С.
Відгук Коберніка С.Г. на Япринець Т.С.
Відгук Капіруліної С.Л. на Япринець Т.С.

Повернення до списку