Мета

Поряд з реформою у галузі вищої освіти, що була ініційована Законом України Про вищу освіту (2014 р.), система післядипломної підготовки теж зазнає суттєвих змін. Завдяки цьому змінюються стандарти, в результаті чого, вищі навчальні заклади мають можливість вводити нові курси в навчальні програми. Таким чином, з метою інноваційної академічної підготовки аспірантів Інститут педагогіки НАПН України збирається ввести курс «Україна – Європейський Союз: Крос-культурні порівняння в освітніх дослідженнях». Саме тому ми подали заявку на грант ЄС для курсу в якості модуля Жана Моне.

Модуль орієнтований на аспірантів, дослідження яких пов’язані із середньою освітою.

Основна мета модуля – введення європейської складової в дослідження в галузі освіти в Україні, а також запровадження європейських стандартів здійснення досліджень в галузі освіти українськими вченими та молодими дослідниками, таким чином, це дасть змогу підвищити якість української освіти, вітчизняних наукових досліджень і безперервний професійний розвитку викладачів, дослідників та політиків.

Мета. До кінця модуля слухачі зможуть:

• ознайомитися з вимог ЄС щодо досліджень в галузі освіти;

• дізнатися про важливість запровадження Європейської системи досліджень і навчання;

• довідатися про крос-культурні проблеми в європейській шкільній освіті;

• розвинути навички у сфері міждисциплінарних досліджень;

• здобути базове розуміння практичних досліджень, уроків дослідження, на основі фактичних даних педагогіки та інших методологічних проблем;

• розвинути здатність працювати у дослідницькій групі;

Оскільки молоді дослідники в галузі освіти не можуть автоматично вступати в контакт з дослідженнями ЄС, тому модуль може відігравати ключову роль в їх відношенні до академічної чесності.

Запропонований модуль є інноваційним завдяки своєму передовому змісту, а також за рахунок використання інноваційних освітніх методів і прийомів, що спираються на знаннях побудови критичного діалогу. Модуль буде реалізуватися відповідно до місії Української асоціації дослідників освіти, яка є членом Європейської асоціації дослідників освіти (EERA).

Цілі. До кінця модуля слухачі зможуть:

• ознайомитися з вимог ЄС щодо досліджень в галузі освіти

• дізнатися про важливість запровадження європейської системи досліджень і підготовки

• довідатися про крос-культурні проблеми в європейській шкільній освіті

• розвинути навички у сфері міждисциплінарних досліджень

• здобути базове розуміння практичних досліджень, уроків дослідження, на основі фактичних даних педагогіки та інших методологічних проблем

• розвинути здатність працювати у дослідницькій групі