Наша команда


Топузов Олег Михайлович
Топузов Олег Михайлович

Директор Інституту педагогіки НАПН України, фахівець у галузі методики навчання географії, доктор педагогічних наук, професор
Заболотна Оксана Адольфівна
Заболотна Оксана Адольфівна

Доктор педагогічних наук, професор, віце-президент Української асоціації дослідників освіти; проректор з міжнародної діяльності Уманський державний педагогічний університет ім. Павла Тичини, член Британської асоціації істориків педагогіки та Британського товариства освітнього лідерства і адміністрування
Пироженко Лідія Володимирівна
Пироженко Лідія Володимирівна

Доктор педагогічних наук, професор, завідувач відділом міжнародних зв’язків та наукової співпраці Інституту педагогіки НАПН України.
Смолінчук Лариса Симонівна
Смолінчук Лариса Симонівна

Вчений секретар Інституту педагогіки НАПН України, кандидат педагогічних наук, доцент, старший науковий співробітник.
Джурило Аліна Петрівна
Джурило Аліна Петрівна

Кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник відділу порівняльної педагогіки Інституту педагогіки НАПН України.