Калініна Людмила Миколаївна

Калініна Людмила Миколаївна


Доктор педагогічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, учений секретар Інституту педагогіки НАПН України (з 20 грудня 2018 року, наказ №475 від 22.12.2018), дослідник і тренер. 

Освіта: Миколаївський державний педагогічний інститут ім. В.Г. Бєлінського, за спеціальністю фізика і математика, 1978 – 1983 рр. Сертифікований викладач Нідерланської школи в галузі Освітнього менеджменту (NSO – Nederlandse School voor Onderwijsmanagement) 

Коло наукових інтересів: теорія та методика управління освітою, інформаційний та стратегічний менеджмент в сфері освіти, державне управління галуззю освіти, освітній менеджмент в умовах змін, громадсько-державне управління складноорганізованими активними системами, управління здоров’язбережувальною діяльністю в школі та ін.