Фахові періодичні видання

    Інститут педагогіки НАПН України є засновником:
  • 4 журналів («Комп’ютер у школі та сім’ї», «Українська література в загальноосвітній школі», «Українська мова і література в школі», «Український педагогічний журнал»)
  • 1 збірника наукових праць («Проблеми сучасного підручника»)
    Є співзасновником:
  • 2 журналів («Директор школи, ліцею, гімназії», «Русская словесность в школах Украины»)
  • 1 наукового журналу («Порівняльно-педагогічні студії»)
  • 2 збірників наукових праць («Педагогічний дискурс»; «Педагогічна освіта: теорія і практика»)
  • 1 електронного наукового фахового видання («Народна освіта»).