Crossref Member Badge

Науково-практичний журнал «Директор школи, ліцею, гімназії»Засновник (співзасновники): Міністерство освіти та науки України, Інститут педагогіки НАПН України, Національний педагогічний університет ім. М.П. Драгоманова, Інститут психології ім. Г.С. Костюка НАПН України, Всеукраїнський Центр ім. Миколи Пирогова  

Рік заснування: 1999

Проблематика: розвиток сучасної української школи, зокрема управління навчальними закладами, на основі впровадження наукових досягнень як вітчизняних, так і світового рівнів; поширення новаторського досвіду вчителів і освітянських керівників

Періодичність: 6 випусків на рік

Мова видання: змішаними мовами: українська, російська, англійська, польська, німецька, французька  

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 3826 від 22.11.1999 р.; КВ № 3826 від 09.03.2004 р.; КВ № 20652-10472ПР від 31.03.2014 р.

Фахова реєстрація МОН України: Наказ МОН України № 1279 від 06.11.2014 р.

Галузь науки: філософські, педагогічні, психологічні

Міжнародний стандартний серійний номер (ISSN): ISSN 2309-7744 

Головний редактор: Виговська Ольга Іванівна, кандидат педагогічних наук, доцент   

Адреса редакції: вул. Освіти, 6, м. Київ, 03037, Україна

Контактний телефон: (044)245-65-85 

Електронна пошта: dirесtоr@оldbank.соm


Назад до розділу