Науково-методичний журнал «Комп’ютер у школі та сім’ї»

Науково-методичний журнал «Комп’ютер у школі та сім’ї»


Засновник (співзасновники): Інститут педагогіки Національної академії педагогічних наук України; Товариство з обмеженою відповідальністю «Редакція науково-методичного журналу «Комп’ютер у школі та сім'ї»; Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України

Рік заснування: 1998

Проблематика: теорія та методика навчання інформатики

Періодичність: двічі на квартал (8 разів на рік)

Мова видання: українська, російська, англійська

Передплатний індекс: 74248

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 12217-1101ПР від 17.01.2007

Фахова реєстрація МОН України: Постанова Президії ВАК України № 1–05/2 від 27.05.2009 р.; Наказ МОН України № 1081 від 29.09.2014 р.

Галузь науки: педагогічні

Міжнародний стандартний серійний номер (ISSN): ISSN 2307-9851

Головний редактор: Вовковінська Н. В. 

Заступник (заступники) головного редактора: Лапінський В. В. 

Редактор: Киричков Я. В.

Адреса редакції: вул. Артема, 52Д, м. Київ, 04053

Контактний телефон: (044)481-37-38, (044)481-37-39 

Електронна пошта: csf22101@ukr.net


Редколегія:

Биков В.Ю. директор Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України, доктор технічних наук, професор, академік НАПН України.
Головко М.В. заступник директора з наукової роботи Інституту педагогіки НАПН України, кандидат педагогічних наук.
Григор’єв С.Г. директор Інституту математики та інформатики Московського міського педагогічного університету, доктор технічних наук, професор, членкореспондент РАО.
Гриншкун В.В. зав. кафедри інформатизації освіти Московського міського педагогічного університету, доктор педагогічних наук, професор.
Гуржій А.М. віцепрезидент НАПН України, доктор технічних наук, професор, академік НАПН України.
Жалдак М.І. зав. кафедри теоретичних основ інформатики Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, доктор педагогічних наук, професор, академік НАПН України.
Жук Ю.О. зав. лабораторії оцінювання якості освіти Інституту педагогіки НАПН України, кандидат педагогічних наук.
Згуровський М.З. ректор Національного технічного університету України  «КПІ», доктор технічних наук, професор, академік НАН України.
Калініна Л.М. зав. лабораторії управління освітніми закладами Інституту педагогіки НАПН України, доктор педагогічних наук, професор.
Кудренко Б.В. головний спеціаліст МОН України.
Литвинова С.Г. старший науковий співробитник Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України, кандидат педагогічних наук.
Паньков А.В. науковий співробітник Інституту інноваційних технологій і змісту освіти МОН України.
Пушкарьова Т.О. заступник директора Інституту інноваційних технологій і змісту освіти МОН України, канд. педагогічних наук, доцент.
Руденко В.Д. провідний науковий співробітник Інституту педагогіки НАПН України, кандидат педагогічних наук, доцент
Співаковський О.В. перший проректор Херсонського державного університету, доктор педагогічних наук, професор.
Спірін О.М. заступник директора з наукової роботи Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України, доктор педагогічних наук.
Топузов О.М. директор Інституту педагогіки НАПН України, доктор педагогіч них наук, професор.
Фокіна Т.М. учитель інформатики ЗОШ І–ІІІ ступенів №93 м. Києва.

Журнал включено до Переліку наукових фахових видань України у галузі педагогічних наук, Наказ МОН України від 29.09.2014 року №1081. 
Журнал внесений до наукометричної бази даних РИНЦ

Офіційний сайт журналу

Сторінка журналу в Facebook

Архів номерів


2013. - № 1 (зміст)

2013. - № 2 (зміст)

2013. - № 3 (зміст)

2013. - № 4 (зміст)

2013. - № 5 (зміст)

2013. - № 6 (зміст)

2013. - № 7 (зміст)

2013. - № 8 (зміст)

2014. - № 1 (зміст)

2014. - № 2 (зміст)

2014. - № 3 (зміст)

2014. - № 4 (зміст)

2014. - № 5 (зміст)

2014. - № 6 (зміст)

2014. - № 7 (зміст)

Назад до розділу