Crossref Member Badge

Науково-методичний журнал «Українська мова і література в школі»Засновник (співзасновники): Інститут педагогіки Національної академії педагогічних наук України

Рік заснування: 1997

Проблематика: проблеми методики навчання української мови і літератури в ЗНЗ, закладах нового типу і ВНЗ, українська мова в школах національних меншин, проблеми культури мови й духовності

Періодичність: 8 номерів на рік

Мова видання: українська

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 2647 від 02.06.1997

Фахова реєстрація МОНмолодьспорт України: Постанова Президії ВАК України № 1-05/1 від 26.01.2011

Галузь науки: педагогічні

Головний редактор: Хорошковська Ольга Назарівна, доктор пед. наук, професор

Заступник (заступники) головного редактора: Шелехова Галина Тарасівна, канд. пед. наук, старший наук. співробітник

Відповідальний секретар: Плетньова Лариса Володимирівна, канд. пед. наук

Адреса редакції: вул. Артема, 52Д, к. 417, м. Київ, 04053

Контактний телефон: (044)481-37-19, 481-38-69

Електронна пошта: red_umlsh@ukr.net


2013. - № 2 (зміст)

2013. - № 3 (зміст)

2013. - № 4 (зміст)

2013. - № 5 (зміст)Назад до розділу