Crossref Member Badge

Науковий журнал «Порівняльно-педагогічні студії»Засновник (співзасновники): Інститут педагогіки Національної академії педагогічних наук України; Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Рік заснування: 2009

Проблематика: висвітлення актуальних питань педагогічної науки і практики

Періодичність: 4 рази на рік

Мова видання: українська, російська, польська, англійська (змішаними мовами)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 15216-3788Р від 18.05.2009

Фахова реєстрація МОНмолодьспорт України: Постанова Президії ВАК України № 1–05/5 від 01.07.2010

Галузь науки: педагогічні науки

Міжнародний стандартний серійний номер (ISSN): ISSN 2306-5532

Головний редактор: Лавриченко Наталія Миколаївна, доктор педагогічних наук 

Заступник (заступники) головного редактора: Заболотна Оксана Адольфівна, кандидат педагогічних наук

Адреса редакції: Інститут педагогіки, лабораторія порівняльної педагогіки, вул. Артема, 52-д, м. Київ, 04053

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, вул. Садова, 2, м. Умань, Україна, 20308

Контактні телефони: (04744) 520-92, (044)481-37-68 

Електронна пошта: oxzab@yandex.ru


ПЕРЕЙТИ НА ОФІЦІЙНИЙ САЙТ ЖУРНАЛУНазад до розділу