Crossref Member Badge

Збірник наукових праць «Педагогічна освіта: теорія і практика»Засновник (співзасновники): Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка; Інститут педагогіки НАПН України

Рік заснування: 2009

Проблематика: дослідження в галузі педагогіки, історії педагогіки та методик викладання у ВНЗ, старшій,основній і початковій школі та в ДНЗ 

Періодичність: 2-3 випуски на рік

Мова видання: українська 

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 15071-3643Р від 24.04.2009

Фахова реєстрація МОНмолодьспорт України: Постанова президії ВАК України №1-05/4 від 26.05.2010

Галузь науки: педагогічні

Міжнародний стандартний серійний номер (ISSN): ISSN 2309-9763

Міжнародна науково-метрична база INDEX COPERNICUS: ICV 2013:4.73

Головний редактор: Каньоса Павліна Степанівна, канд. філол. наук, професор

Заступник (заступники) головного редактора: Попова Лариса Броніславівна, канд. пед. наук, доцент

Відповідальний секретар: Печенюк Майя Антонівна, канд. пед. наук, професор

Адреса редакції: Педагогічний факультет Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, вул. Уральська 1-б, м. Кам’янець-Подільський, Хмельницька обл., 32300

Контактний телефон: (03849)3-34-91, 3-34-92

Електронна пошта: dec_pedfac@kpnu.edu.uaНазад до розділу