Crossref Member Badge

Збірник наукових праць «Проблеми сучасного підручника»

Рік заснування: 2002 


Тематика: актуальні питання теорії підручникотворення; особливості створення сучасної навчальної і науково-методичної літератури


Реферативні бази даних:  


ISSN: 2411-1309 

ISBN 978-966-544-404-5


Наукометричні бази:


                 

Свідоцтво про державну реєстрацію: Серія КВ № 20775-10575 ПР від 13.06.2014


Спеціальність ДАК: педагогіка


Періодичність: двічі на рік


Мова видання: українська, російська, англійська


Засновник: Інститут педагогіки НАПН України
Назад до розділу