Crossref Member Badge

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ


Найменування Автор (автори) Рік Переглядів
Методичні рекомендації застосування завдань для перевірки сформованості читацької, математичної та природничо-наукової грамотності Васильєва Д., Горошкін І., Надтока В. 2020 1
Організація освітнього процесу в початковій школі Укладачі: Топузов О. М., Онопрiєнко О. В. 2020 108
УРОКИ PISA-2018 Васильєва Д.В., Головко М.В.,Жук Ю.О., Козленко О.Г., Ляшенко О.І. 2020 4918
Формування екологічної грамотності молодших школярів в інтегрованому курсі «Я досліджую світ» Андрусенко І. В. 2020 201
Організація компетентнісно орієнтованого навчання іноземних мов у початковій школі Редько В. Г. 2019 171
Вивчення величин на уроках математики в початковій школі на засадах компетентнісного підходу Листопад Н. П. 2020 1948
Формування у молодших школярів умінь створювати власні висловлювання на уроках літературного читання Вашуленко О. В. 2020 1671
Початкова освiта : Методичні рекомендації щодо використання в освітньому процесі Типової освiтньої програми для 2 класiв закладiв загальної середньої освiти Укладачі: Топузов О. М., Лотоцька А. В., Онопрiєнко О. В. 2019 2381
Методичні рекомендації щодо вивчення української літератури у 5-11 класах загальноосвітніх навчальних закладів у 2016/2017 навчальному році з урахуванням змін у програмах Котусенко О., Фасоля А., Яценко Т., Бійчук Г. 184
Українська мова. Українська література : нові навчальні програми для 10–11 класів закладів загальної середньої освіти (рівень стандарту, профільний рівень); Топузов О. М., Засєкіна Т. М., Новосьолова В. І., Яценко Т. О. 2018 241
Методичні рекомендації для організації освітнього процесу в початкових класах закладів загальної середньої освіти у 2018/2019 навчальному році Савченко О. Я., Бібік Н. М., Онопрієнко О. В., Мартиненко В. О., Пономарьова К. І., Прищепа О. Ю., Листопад Н. П., Вашуленко О. В., Андрусенко І. В. 2018 1808
Іноземні мови Топузов О.М., Засєкіна Т. М.,Редько В. Г., Полонська Т. К.,Пасічник О. С., Басай Н. П. 258
Рукопис "Історико-теоретичний контекст підготовки майбутніх учителів початкової школи в незалежній україні (1991 – 2010)" Євтух М.Б. 243
Технології Топузов О.М., Засєкіна Т. М., Тарара А.М. 2018 321
Біологія і екологія Топузов О.М., Засєкіна Т. М., Матяш Н. Ю. 2018 295
Математика Топузов О.М., Засєкіна Т. М., Бурда М. І. 2018 424
Інформатика Топузов О.М., Засєкіна Т. М., Лапінський В. В. 2018 301
Хімія Топузов О.М., Засєкіна Т. М., Величко Л. П. 2018 278
Зарубіжна література Топузов О.М., Засєкіна Т. М., Снєгірьова В. В. 2018 329
Українська мова. Українська література Топузов О.М., Засєкіна Т. М., Новосьолова В. І., Яценко Т. О. 2018 266
Суспільствознавча освіта: історія україни. всесвітня історія. правознавство інтегрований курс «Україна і світ» громадянська освіта Топузов О.М., Засєкіна Т. М., Ремех Т. О. 2018 346
Фізика і астрономія Топузов О.М., Засєкіна Т. М., Головко М. В. 2018 280
Методичні рекомендації щодо розвитку управлінсько-лідерських та підприємницьких здібностей учнів початкових класів Шевчук Л. М. 2017 278
Навчання математики в старшій школі на профільному рівні Бурда М.І., Васильєва Д.В., Волошена В.В., Глобін О.І. 2017 603
Запровадження моніторингових систем оцінювання якості загальної середньої освіти на основі тестових технологій Ляшенко О. І., Лукіна Т. О., Жук Ю. О., Ващенко Л. С., Гривко А. В., Науменко С. О., Топузова А. В. 2019 354
Формування компетентностей учнів основної школи у навчанні всесвітньої історії Мороз П. В. 2017 416
Методичні рекомендації з питань створення та забезпечення функціонування і розвитку системи державно-громадського управління освітнього округу Осадчий І. Г. 2014 427
Науково-методичний супровід комплексного оцінювання інноваційного розвитку ЗНЗ Онищук Л.А., Пузіков Д.О., Гораш К.В., Зоц В.М., Лелюх В.М., Миньківська М.В. 2015 603