Crossref Member Badge

Формування компетентностей учнів основної школи у навчанні всесвітньої історії

Автор (автори):  Мороз П. В.

Формування компетентностей учнів основної школи у навчанні всесвітньої історії : методичні рекомендації [Рукопис] / П. В. Мороз та ін. К. : Інститут педагогіки, 2017.

Рукопис (фрагмент)

Робота містить методичні рекомендації провідних фахівців відділу суспільствознавчої освіти Інституту педагогіки НАПН України щодо формування компетентностей учнів основної школи у навчанні всесвітньої історії в основній школі: надано як теоретичні матеріали, так і практичні поради для вчителів.

В методичних рекомендаціях розглянуто сутність і структуру історичної компетентності учнів, механізми та шляхи провадження компетентнісного підходу у практику навчання історії. Зокрема, розкривають принципи та особливості запровадження компетентнісного підходу до навчання всесвітньої історії в основній школі, описують технологію компетентнісно орієнтованого уроку всесвітньої історії, висвітлюють особливості компетентнісного підходу до контролю та оцінювання навчальних досягнень учнів з всесвітньої історії в основній школі. Наголошено на нових акцентах у змісті шкільної шкільної історичної освіти, описано прийоми розвитку критичного мислення учнів на уроках історії.

Упровадження методичних рекомендацій сприятиме більш ефективній реалізації компетентнісного підходу до навчання всесвітньої історії в основній школі.

Для вчителів історії загальноосвітніх навчальних закладів України, а також для фахівців, які цікавляться новими технологіями в освіті, студентів педагогічних вишів.


Кількість переглядів - 192


Назад до розділу