НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ


Найменування Автор (автори) Рік Переглядів
Експертиза шкільних підручників : інструктивно-методичні матеріа- ли для експертизи проектів підручників для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів за заг. ред. О. М. Топузова 2016
Завдання і вправи з біології за курс старшої школи Матяш Н. Ю., Коршевнюк Т. В., Козленко О. Г. 2012
Задачі прикладного змісту з фізики у старшій школі Мельник Ю. С. 2013
Історія першої половини ХХ століття в особах Чубукова Т. О. 2012
Історія українського кінематографа ХХ століття Приходько А. С. 2012
Історія української культури: від середньовіччя до початку новітньої доби Власов В. С. 2012
Історія філософської думки України ХХ ст. Поздняков В. М. 2012
Лабораторний практикум з базового курсу інформатики у класах інформаційно-технологічного профілю Руденко В. Д., Соколовська Т. П., Семко Л. П., Самойленко Н. І., Регейло І. Ю. 2012
Лінгводидактичні засади навчання іноземної мови учнів старших класів загальноосвітніх навчальних закладів Редько В. Г., Полонська Т. К., Басай Н. П. та ін. 2013
Рукопис навчального посібника «Зошит для контролю й оцінювання навчальних досягнень учнів 3 класів з мови іврит» для шкіл з українською мовою навчання 2017
Рукопис навчального посібника «Зошит для контролю й оцінювання навчальних досягнень учнів 4 класів з мови іврит» для шкіл з українською мовою навчання 2017
Рукопис навчального посібника «Тетрадь для контрольных работ по русскому языку. 5 класс» для шкіл з російською мовою навчання 2017
Рукопис навчального посібника «Зошит для практичних робіт з хімії, 7 кл.» Лашевська Г.А. 2015
Рукопис навчального посібника «Зошит для практичних робіт з хімії, 8 кл.» Лашевська Г.А. 2015
Рукопис навчального посібника «Зошит для практичних робіт з хімії, 9 кл.» Лашевська Г.А. 2015
Рукопис навчального посібника «Хімія в завданнях, 7-9 кл.» Величко Л.П., Вороненко Т.І. 2015
Світ без кордонів : експериментальні матеріали Полонська Т. К., Пасічник О. С., Алєксєєнко І. В., Басай Н. П., Редько В. Г., Басай О. В., Долинський Є. В. 2016
Технічна творчість учнів основної школи у процесі проектної і технологічної діяльності Тарара А. М. 2014
Тренувальні тести для учнів 7 класу з курсу «Географія материків і океанів» Покась Л. А.
Українське відродження в першій третині ХХ століття Мацейків Т. І. 2012
Хімія в завданнях, 10-11 кл. Величко Л. П., Буринська Н. М., Лашевська Г. А., Титаренко Н. В. 2013
«Робочий зошит вчителя інформатики», 5 кл. Самойленко Н.І., Соколовська Т.П., Семко Л.П. 2014
«Робочий зошит з інформатики для учня, 5 кл.» Лапінський В.В., Руденко В.Д., Карташова Л.А. 2014