Crossref Member Badge

НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ


Найменування Автор (автори) Рік Переглядів
Експертиза шкільних підручників : інструктивно-методичні матеріали для експертизи проектів підручників для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів за заг. ред. О. М. Топузова 2016 84
Завдання і вправи з біології за курс старшої школи Матяш Н. Ю., Коршевнюк Т. В., Козленко О. Г. 2012 503
Задачі прикладного змісту з фізики у старшій школі Мельник Ю. С. 2013 95
Історія першої половини ХХ століття в особах Чубукова Т. О. 2012 467
Історія українського кінематографа ХХ століття Приходько А. С. 2012 98
Історія української культури: від середньовіччя до початку новітньої доби Власов В. С. 2012 414
Історія філософської думки України ХХ ст. Поздняков В. М. 2012 83
Лабораторний практикум з базового курсу інформатики у класах інформаційно-технологічного профілю Руденко В. Д., Соколовська Т. П., Семко Л. П., Самойленко Н. І., Регейло І. Ю. 2012 117
Лінгводидактичні засади навчання іноземної мови учнів старших класів загальноосвітніх навчальних закладів Редько В. Г., Полонська Т. К., Басай Н. П. та ін. 2013 143
Методичний посібник "Вивчення літератури модернізму в старшій школі" Яценко Т. О. 2013 78
Навчальний посібник «Астрономія» Головко М. В., Крячко І. П. 2018 121
Навчальний посібник «Тетрадь для контрольных работ по русскому языку. 5 класс» (для шкіл з російською мовою навчання) Курач Л. І., Фідкевич О. Л. 2018 91
Рукопис навчального посібника "Обираємо професії типу «людина-людина», «людина-знакова система», «людина-художній образ»" Доротюк В.І., Левченко Ф.Г., Піддячий М.І., Рогоза В.О., Чудакова В.П. 2018 110
Рукопис навчального посібника "Обираємо професії типу «людина-природа», «людина-техніка»" Доротюк В.І., Левченко Ф.Г., Піддячий М.І., Рогоза В.О., Чудакова В.П. 2018 107
Рукопис навчального посібника «Зошит для практичних робіт з хімії, 7 кл.» Лашевська Г.А. 2015 84
Рукопис навчального посібника «Зошит для практичних робіт з хімії, 8 кл.» Лашевська Г.А. 2015 79
Рукопис навчального посібника «Зошит для практичних робіт з хімії, 9 кл.» Лашевська Г.А. 2015 88
Рукопис навчального посібника «Хімія в завданнях, 7-9 кл.» Величко Л.П., Вороненко Т.І. 2015 79
Світ без кордонів : експериментальні матеріали Полонська Т. К., Пасічник О. С., Алєксєєнко І. В., Басай Н. П., Редько В. Г., Басай О. В., Долинський Є. В. 2016 88
Технічна творчість учнів основної школи у процесі проектної і технологічної діяльності Тарара А. М. 2014 270
Тренувальні тести для учнів 7 класу з курсу «Географія материків і океанів» Покась Л. А. 82
Українське відродження в першій третині ХХ століття Мацейків Т. І. 2012 257
Хімія в завданнях, 10-11 кл. Величко Л. П., Буринська Н. М., Лашевська Г. А., Титаренко Н. В. 2013 109
«Робочий зошит вчителя інформатики», 5 кл. Самойленко Н.І., Соколовська Т.П., Семко Л.П. 2014 97
«Робочий зошит з інформатики для учня, 5 кл.» Лапінський В.В., Руденко В.Д., Карташова Л.А. 2014 82