НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ


Найменування Автор (автори) Рік Переглядів
Експертиза шкільних підручників : інструктивно-методичні матеріа- ли для експертизи проектів підручників для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів за заг. ред. О. М. Топузова 2016 5
Завдання і вправи з біології за курс старшої школи Матяш Н. Ю., Коршевнюк Т. В., Козленко О. Г. 2012 85
Задачі прикладного змісту з фізики у старшій школі Мельник Ю. С. 2013 9
Історія першої половини ХХ століття в особах Чубукова Т. О. 2012 68
Історія українського кінематографа ХХ століття Приходько А. С. 2012 7
Історія української культури: від середньовіччя до початку новітньої доби Власов В. С. 2012 48
Історія філософської думки України ХХ ст. Поздняков В. М. 2012 8
Лабораторний практикум з базового курсу інформатики у класах інформаційно-технологічного профілю Руденко В. Д., Соколовська Т. П., Семко Л. П., Самойленко Н. І., Регейло І. Ю. 2012 7
Лінгводидактичні засади навчання іноземної мови учнів старших класів загальноосвітніх навчальних закладів Редько В. Г., Полонська Т. К., Басай Н. П. та ін. 2013 9
Навчальний посібник «Астрономія» Головко М. В., Крячко І. П. 2018 3
Навчальний посібник «Тетрадь для контрольных работ по русскому языку. 5 класс» (для шкіл з російською мовою навчання) Курач Л. І., Фідкевич О. Л. 2018 10
Рукопис навчального посібника «Зошит для практичних робіт з хімії, 7 кл.» Лашевська Г.А. 2015 4
Рукопис навчального посібника «Зошит для практичних робіт з хімії, 8 кл.» Лашевська Г.А. 2015 3
Рукопис навчального посібника «Зошит для практичних робіт з хімії, 9 кл.» Лашевська Г.А. 2015 1
Рукопис навчального посібника «Хімія в завданнях, 7-9 кл.» Величко Л.П., Вороненко Т.І. 2015 3
Світ без кордонів : експериментальні матеріали Полонська Т. К., Пасічник О. С., Алєксєєнко І. В., Басай Н. П., Редько В. Г., Басай О. В., Долинський Є. В. 2016 5
Технічна творчість учнів основної школи у процесі проектної і технологічної діяльності Тарара А. М. 2014 32
Тренувальні тести для учнів 7 класу з курсу «Географія материків і океанів» Покась Л. А. 2
Українське відродження в першій третині ХХ століття Мацейків Т. І. 2012 27
Хімія в завданнях, 10-11 кл. Величко Л. П., Буринська Н. М., Лашевська Г. А., Титаренко Н. В. 2013 9
«Робочий зошит вчителя інформатики», 5 кл. Самойленко Н.І., Соколовська Т.П., Семко Л.П. 2014 5
«Робочий зошит з інформатики для учня, 5 кл.» Лапінський В.В., Руденко В.Д., Карташова Л.А. 2014 2