Crossref Member Badge

НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ


Найменування Автор (автори) Рік Переглядів
Експертиза шкільних підручників : інструктивно-методичні матеріа- ли для експертизи проектів підручників для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів за заг. ред. О. М. Топузова 2016 19
Завдання і вправи з біології за курс старшої школи Матяш Н. Ю., Коршевнюк Т. В., Козленко О. Г. 2012 160
Задачі прикладного змісту з фізики у старшій школі Мельник Ю. С. 2013 21
Історія першої половини ХХ століття в особах Чубукова Т. О. 2012 119
Історія українського кінематографа ХХ століття Приходько А. С. 2012 17
Історія української культури: від середньовіччя до початку новітньої доби Власов В. С. 2012 79
Історія філософської думки України ХХ ст. Поздняков В. М. 2012 14
Лабораторний практикум з базового курсу інформатики у класах інформаційно-технологічного профілю Руденко В. Д., Соколовська Т. П., Семко Л. П., Самойленко Н. І., Регейло І. Ю. 2012 20
Лінгводидактичні засади навчання іноземної мови учнів старших класів загальноосвітніх навчальних закладів Редько В. Г., Полонська Т. К., Басай Н. П. та ін. 2013 29
Навчальний посібник «Астрономія» Головко М. В., Крячко І. П. 2018 24
Навчальний посібник «Тетрадь для контрольных работ по русскому языку. 5 класс» (для шкіл з російською мовою навчання) Курач Л. І., Фідкевич О. Л. 2018 19
Рукопис навчального посібника «Зошит для практичних робіт з хімії, 7 кл.» Лашевська Г.А. 2015 12
Рукопис навчального посібника «Зошит для практичних робіт з хімії, 8 кл.» Лашевська Г.А. 2015 11
Рукопис навчального посібника «Зошит для практичних робіт з хімії, 9 кл.» Лашевська Г.А. 2015 21
Рукопис навчального посібника «Хімія в завданнях, 7-9 кл.» Величко Л.П., Вороненко Т.І. 2015 13
Світ без кордонів : експериментальні матеріали Полонська Т. К., Пасічник О. С., Алєксєєнко І. В., Басай Н. П., Редько В. Г., Басай О. В., Долинський Є. В. 2016 14
Технічна творчість учнів основної школи у процесі проектної і технологічної діяльності Тарара А. М. 2014 69
Тренувальні тести для учнів 7 класу з курсу «Географія материків і океанів» Покась Л. А. 11
Українське відродження в першій третині ХХ століття Мацейків Т. І. 2012 52
Хімія в завданнях, 10-11 кл. Величко Л. П., Буринська Н. М., Лашевська Г. А., Титаренко Н. В. 2013 24
«Робочий зошит вчителя інформатики», 5 кл. Самойленко Н.І., Соколовська Т.П., Семко Л.П. 2014 14
«Робочий зошит з інформатики для учня, 5 кл.» Лапінський В.В., Руденко В.Д., Карташова Л.А. 2014 12