Crossref Member Badge

НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ


Найменування Автор (автори) Рік Переглядів
Апробація інтегрованого курсу "Природничі науки" 10-11 клас авторський колектив під керівництвом Засєкіної Т.М. 2018-2019 48
Експертиза шкільних підручників : інструктивно-методичні матеріали для експертизи проектів підручників для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів за заг. ред. О. М. Топузова 2016 203
Завдання і вправи з біології за курс старшої школи Матяш Н. Ю., Коршевнюк Т. В., Козленко О. Г. 2012 1045
Задачі прикладного змісту з фізики у старшій школі Мельник Ю. С. 2013 200
Історія першої половини ХХ століття в особах Чубукова Т. О. 2012 869
Історія українського кінематографа ХХ століття Приходько А. С. 2012 222
Історія української культури: від середньовіччя до початку новітньої доби Власов В. С. 2012 712
Історія філософської думки України ХХ ст. Поздняков В. М. 2012 177
Лабораторний практикум з базового курсу інформатики у класах інформаційно-технологічного профілю Руденко В. Д., Соколовська Т. П., Семко Л. П., Самойленко Н. І., Регейло І. Ю. 2012 310
Лінгводидактичні засади навчання іноземної мови учнів старших класів загальноосвітніх навчальних закладів Редько В. Г., Полонська Т. К., Басай Н. П. та ін. 2013 336
Навчальний посібник "Обираємо професії типу «людина-людина», «людина-знакова система», «людина-художній образ»" Доротюк В. І., Левченко Ф. Г., Рогоза В. В., Доротюк О. Г., Піддячий М. І., Чудакова В. П., Васьківський М. В. 2019 246
Навчальний посібник "Обираємо професії типу «людина-природа», «людина-техніка»" Доротюк В. І., Левченко Ф. Г., Рогоза В. В., Доротюк О. Г., Піддячий М. І., Чудакова В. П., Васьківський М. В. 2019 254
Навчальний посібник «Астрономія» Головко М. В., Крячко І. П. 2018 265
Навчальний посібник «Тетрадь для контрольных работ по русскому языку. 5 класс» (для шкіл з російською мовою навчання) Курач Л. І., Фідкевич О. Л. 2018 189
Рукопис навчального посібника «Зошит для практичних робіт з хімії, 7 кл.» Лашевська Г.А. 2015 185
Рукопис навчального посібника «Зошит для практичних робіт з хімії, 8 кл.» Лашевська Г.А. 2015 192
Рукопис навчального посібника «Зошит для практичних робіт з хімії, 9 кл.» Лашевська Г.А. 2015 196
Рукопис навчального посібника «Хімія в завданнях, 7-9 кл.» Величко Л.П., Вороненко Т.І. 2015 184
Світ без кордонів : експериментальні матеріали Полонська Т. К., Пасічник О. С., Алєксєєнко І. В., Басай Н. П., Редько В. Г., Басай О. В., Долинський Є. В. 2016 208
Технічна творчість учнів основної школи у процесі проектної і технологічної діяльності Тарара А. М. 2014 568
Тренувальні тести для учнів 7 класу з курсу «Географія материків і океанів» Покась Л. А. 192
Українське відродження в першій третині ХХ століття Мацейків Т. І. 2012 490
Хімія в завданнях, 10-11 кл. Величко Л. П., Буринська Н. М., Лашевська Г. А., Титаренко Н. В. 2013 255
«Робочий зошит вчителя інформатики», 5 кл. Самойленко Н.І., Соколовська Т.П., Семко Л.П. 2014 216
«Робочий зошит з інформатики для учня, 5 кл.» Лапінський В.В., Руденко В.Д., Карташова Л.А. 2014 178