Crossref Member Badge

НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ


Найменування Автор (автори) Рік Переглядів
Експертиза шкільних підручників : інструктивно-методичні матеріали для експертизи проектів підручників для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів за заг. ред. О. М. Топузова 2016 49
Завдання і вправи з біології за курс старшої школи Матяш Н. Ю., Коршевнюк Т. В., Козленко О. Г. 2012 338
Задачі прикладного змісту з фізики у старшій школі Мельник Ю. С. 2013 54
Історія першої половини ХХ століття в особах Чубукова Т. О. 2012 227
Історія українського кінематографа ХХ століття Приходько А. С. 2012 47
Історія української культури: від середньовіччя до початку новітньої доби Власов В. С. 2012 216
Історія філософської думки України ХХ ст. Поздняков В. М. 2012 41
Лабораторний практикум з базового курсу інформатики у класах інформаційно-технологічного профілю Руденко В. Д., Соколовська Т. П., Семко Л. П., Самойленко Н. І., Регейло І. Ю. 2012 60
Лінгводидактичні засади навчання іноземної мови учнів старших класів загальноосвітніх навчальних закладів Редько В. Г., Полонська Т. К., Басай Н. П. та ін. 2013 81
Методичний посібник "Вивчення літератури модернізму в старшій школі" Яценко Т. О. 2013 40
Навчальний посібник «Астрономія» Головко М. В., Крячко І. П. 2018 64
Навчальний посібник «Тетрадь для контрольных работ по русскому языку. 5 класс» (для шкіл з російською мовою навчання) Курач Л. І., Фідкевич О. Л. 2018 49
Рукопис навчального посібника "Обираємо професії типу «людина-людина», «людина-знакова система», «людина-художній образ»" Доротюк В.І., Левченко Ф.Г., Піддячий М.І., Рогоза В.О., Чудакова В.П. 2018 68
Рукопис навчального посібника "Обираємо професії типу «людина-природа», «людина-техніка»" Доротюк В.І., Левченко Ф.Г., Піддячий М.І., Рогоза В.О., Чудакова В.П. 2018 63
Рукопис навчального посібника «Зошит для практичних робіт з хімії, 7 кл.» Лашевська Г.А. 2015 45
Рукопис навчального посібника «Зошит для практичних робіт з хімії, 8 кл.» Лашевська Г.А. 2015 40
Рукопис навчального посібника «Зошит для практичних робіт з хімії, 9 кл.» Лашевська Г.А. 2015 53
Рукопис навчального посібника «Хімія в завданнях, 7-9 кл.» Величко Л.П., Вороненко Т.І. 2015 38
Світ без кордонів : експериментальні матеріали Полонська Т. К., Пасічник О. С., Алєксєєнко І. В., Басай Н. П., Редько В. Г., Басай О. В., Долинський Є. В. 2016 46
Технічна творчість учнів основної школи у процесі проектної і технологічної діяльності Тарара А. М. 2014 143
Тренувальні тести для учнів 7 класу з курсу «Географія материків і океанів» Покась Л. А. 40
Українське відродження в першій третині ХХ століття Мацейків Т. І. 2012 128
Хімія в завданнях, 10-11 кл. Величко Л. П., Буринська Н. М., Лашевська Г. А., Титаренко Н. В. 2013 58
«Робочий зошит вчителя інформатики», 5 кл. Самойленко Н.І., Соколовська Т.П., Семко Л.П. 2014 40
«Робочий зошит з інформатики для учня, 5 кл.» Лапінський В.В., Руденко В.Д., Карташова Л.А. 2014 36