Crossref Member Badge

НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ


Найменування Автор (автори) Рік Переглядів
Експертиза шкільних підручників : інструктивно-методичні матеріали для експертизи проектів підручників для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів за заг. ред. О. М. Топузова 2016 158
Завдання і вправи з біології за курс старшої школи Матяш Н. Ю., Коршевнюк Т. В., Козленко О. Г. 2012 891
Задачі прикладного змісту з фізики у старшій школі Мельник Ю. С. 2013 168
Історія першої половини ХХ століття в особах Чубукова Т. О. 2012 731
Історія українського кінематографа ХХ століття Приходько А. С. 2012 177
Історія української культури: від середньовіччя до початку новітньої доби Власов В. С. 2012 598
Історія філософської думки України ХХ ст. Поздняков В. М. 2012 154
Лабораторний практикум з базового курсу інформатики у класах інформаційно-технологічного профілю Руденко В. Д., Соколовська Т. П., Семко Л. П., Самойленко Н. І., Регейло І. Ю. 2012 270
Лінгводидактичні засади навчання іноземної мови учнів старших класів загальноосвітніх навчальних закладів Редько В. Г., Полонська Т. К., Басай Н. П. та ін. 2013 280
Навчальний посібник "Обираємо професії типу «людина-людина», «людина-знакова система», «людина-художній образ»" Доротюк В. І., Левченко Ф. Г., Рогоза В. В., Доротюк О. Г., Піддячий М. І., Чудакова В. П., Васьківський М. В. 2019 214
Навчальний посібник "Обираємо професії типу «людина-природа», «людина-техніка»" Доротюк В. І., Левченко Ф. Г., Рогоза В. В., Доротюк О. Г., Піддячий М. І., Чудакова В. П., Васьківський М. В. 2019 209
Навчальний посібник «Астрономія» Головко М. В., Крячко І. П. 2018 215
Навчальний посібник «Тетрадь для контрольных работ по русскому языку. 5 класс» (для шкіл з російською мовою навчання) Курач Л. І., Фідкевич О. Л. 2018 164
Рукопис навчального посібника «Зошит для практичних робіт з хімії, 7 кл.» Лашевська Г.А. 2015 158
Рукопис навчального посібника «Зошит для практичних робіт з хімії, 8 кл.» Лашевська Г.А. 2015 153
Рукопис навчального посібника «Зошит для практичних робіт з хімії, 9 кл.» Лашевська Г.А. 2015 166
Рукопис навчального посібника «Хімія в завданнях, 7-9 кл.» Величко Л.П., Вороненко Т.І. 2015 156
Світ без кордонів : експериментальні матеріали Полонська Т. К., Пасічник О. С., Алєксєєнко І. В., Басай Н. П., Редько В. Г., Басай О. В., Долинський Є. В. 2016 174
Технічна творчість учнів основної школи у процесі проектної і технологічної діяльності Тарара А. М. 2014 449
Тренувальні тести для учнів 7 класу з курсу «Географія материків і океанів» Покась Л. А. 160
Українське відродження в першій третині ХХ століття Мацейків Т. І. 2012 394
Хімія в завданнях, 10-11 кл. Величко Л. П., Буринська Н. М., Лашевська Г. А., Титаренко Н. В. 2013 208
«Робочий зошит вчителя інформатики», 5 кл. Самойленко Н.І., Соколовська Т.П., Семко Л.П. 2014 177
«Робочий зошит з інформатики для учня, 5 кл.» Лапінський В.В., Руденко В.Д., Карташова Л.А. 2014 147