Crossref Member Badge

НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ


Найменування Автор (автори) Рік Переглядів
Апробація інтегрованого курсу "Природничі науки" 10-11 клас авторський колектив під керівництвом Засєкіної Т.М. 2018-2019 116
Експертиза шкільних підручників : інструктивно-методичні матеріали для експертизи проектів підручників для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів за заг. ред. О. М. Топузова 2016 222
Завдання і вправи з біології за курс старшої школи Матяш Н. Ю., Коршевнюк Т. В., Козленко О. Г. 2012 1295
Задачі прикладного змісту з фізики у старшій школі Мельник Ю. С. 2013 230
Історія першої половини ХХ століття в особах Чубукова Т. О. 2012 1010
Історія українського кінематографа ХХ століття Приходько А. С. 2012 256
Історія української культури: від середньовіччя до початку новітньої доби Власов В. С. 2012 850
Історія філософської думки України ХХ ст. Поздняков В. М. 2012 205
Лабораторний практикум з базового курсу інформатики у класах інформаційно-технологічного профілю Руденко В. Д., Соколовська Т. П., Семко Л. П., Самойленко Н. І., Регейло І. Ю. 2012 374
Лінгводидактичні засади навчання іноземної мови учнів старших класів загальноосвітніх навчальних закладів Редько В. Г., Полонська Т. К., Басай Н. П. та ін. 2013 431
Навчальний посібник "Обираємо професії типу «людина-людина», «людина-знакова система», «людина-художній образ»" Доротюк В. І., Левченко Ф. Г., Рогоза В. В., Доротюк О. Г., Піддячий М. І., Чудакова В. П., Васьківський М. В. 2019 291
Навчальний посібник "Обираємо професії типу «людина-природа», «людина-техніка»" Доротюк В. І., Левченко Ф. Г., Рогоза В. В., Доротюк О. Г., Піддячий М. І., Чудакова В. П., Васьківський М. В. 2019 310
Навчальний посібник «Астрономія» Головко М. В., Крячко І. П. 2018 294
Навчальний посібник «Організація освітнього процесу в початковій школі. Діагностування навченості учнів початкової школи. 3 клас» Онопрієнко О. В., Петрук О. М., Андрусенко І. В. 2020 125
Навчальний посібник «Організація освітнього процесу в початковій школі. Діагностування навченості учнів початкової школи. 4 клас» Онопрієнко О. В., Петрук О. М., Андрусенко І. В. 2020 59
Навчальний посібник «Організація освітнього процесу в початковій школі. Діагностування навченості учнів початкової школи. 5 клас» Онопрієнко О. В., Петрук О. М., Андрусенко І. В. 2020 30
Навчальний посібник «Проєктування і конструювання об’єктів техніки» Тарара А. М. 2019 12
Навчальний посібник «Тетрадь для контрольных работ по русскому языку. 5 класс» (для шкіл з російською мовою навчання) Курач Л. І., Фідкевич О. Л. 2018 215
Нова українська школа: методика навчання математики у 3–4 класах закладів загальної середньої освіти на засадах інтегративного і компетентнісного підходів Скворцова С.О., Онопрієнко О.В. 2020 2361
Рукопис навчального посібника «Зошит для практичних робіт з хімії, 7 кл.» Лашевська Г.А. 2015 218
Рукопис навчального посібника «Зошит для практичних робіт з хімії, 8 кл.» Лашевська Г.А. 2015 219
Рукопис навчального посібника «Зошит для практичних робіт з хімії, 9 кл.» Лашевська Г.А. 2015 221
Рукопис навчального посібника «Хімія в завданнях, 7-9 кл.» Величко Л.П., Вороненко Т.І. 2015 210
Світ без кордонів : експериментальні матеріали Полонська Т. К., Пасічник О. С., Алєксєєнко І. В., Басай Н. П., Редько В. Г., Басай О. В., Долинський Є. В. 2016 237
Технічна творчість учнів основної школи у процесі проектної і технологічної діяльності Тарара А. М. 2014 693
Тренувальні тести для учнів 7 класу з курсу «Географія материків і океанів» Покась Л. А. 227
Українське відродження в першій третині ХХ століття Мацейків Т. І. 2012 583
Хімія в завданнях, 10-11 кл. Величко Л. П., Буринська Н. М., Лашевська Г. А., Титаренко Н. В. 2013 330
«Робочий зошит вчителя інформатики», 5 кл. Самойленко Н.І., Соколовська Т.П., Семко Л.П. 2014 244
«Робочий зошит з інформатики для учня, 5 кл.» Лапінський В.В., Руденко В.Д., Карташова Л.А. 2014 216