Crossref Member Badge

Українське відродження в першій третині ХХ століття

Автор (автори): Мацейків Т. І.


30.jpg

Мацейків Т. І. Українське відродження в першій третині ХХ століття : навч. посіб. / Т. І. Мацейків. – К. : Педагогічна думка, 2012. – 128 с.

Текст посібника: Завантажити

Мета курсу – формувати пізнавальний інтерес в учнів до історії українського суспільства та його поступу, національний світогляд, розуміння подій і явищ національного життя в їх історичному розвитку, взаємозв’язку і взаємовпливі.

Зміст навчального матеріалу побудовано на основі систезу хронологічного, культурологічного та українознавчого підходів, що уможливлюють відтворення процесу національного відродження у першій третині ХХ ст. як складової процесу українського державо- та націотворення на тлі загальнаціональних і світових історичних подій. Це уможливлює реалізацію синхроністичного вивчення й узгодження матеріалу відповідних тем пропонованого курсу і курсів української та всесвітньої історії, виходячи з можливостей міжкурсових зв’язків. Вивчення подій, явищ, історичних постатей у кожній темі передбачає широке залучення учнів до самостійної пізнавальної діяльності, зокрема з елементами досліджень.

Цей курс може бути корисним учням, які свою подальшу діяльність пов’язують із суспільно-гуманітарним напрямом освіти – з історією України, філософією, літературою, мистецтвознавством, а також для тих, хто прагне культурно-освітнього самовдосконалення, розвитку власних морально-національних та естетичних цінностей. Зміст навчального матеріалу побудовано з урахуванням можливостей опрацювання його із застосуванням інтерактивних технологій навчання, міжпредметних зв’язків; залученням учнів до самостійної пізнавальної діяльності, зокрема з елементами досліджень.


Кількість переглядів - 609


Назад до розділу