Crossref Member Badge

Історія філософської думки України ХХ ст.

Автор (автори): Поздняков В. М.


49.jpg

Поздняков В. М. Історія філософської думки України ХХ ст. : навч. посіб. для 10–11 кл. сусп.-гуманіт. напряму загальноосвіт. навч. закл. / В. М. Поздняков. – К. : Педагогічна думка, 2012. – 144 с.

Навчальний посібник створено на основі результатів сучасних досліджень історії української філософії. Зміст сконструйовано на основі хронологічно-тематично-персональної концепції історії філософської думки України. Уперше в науковий обіг включено філософські думки як вітчизняних дослідників, так і представників української діаспори, які, на жаль, не були своєчасно оцінені науковим чи політичним товариством. У змісті посібника розглядаються основні етапи становлення й розвитку філософської думки України з урахуванням її особливостей і цілісних зв’язків зі світовою філософською спадщиною. Основна увага приділяється гуманітарним і світоглядним орієнтирам, осягненню взаємин людини–природи–суспільства зі світом власного буття людини.

Структура, змістові лінії посібника та його методичний апарат створюють умови для становлення громадянина України, жителя планети Земля, мешканця Всесвіту, якому притаманні національна ментальність і самоідентифікація, цілісні нелінійні способи пізнання та діалогічна свідомість.

Для старшокласників, учителів, викладачів вищих навчальних закладів та інститутів післядипломної освіти, аспірантів, усіх, хто цікавиться історією української філософської культури.


Кількість переглядів - 216


Назад до розділу