Crossref Member Badge

Історія українського кінематографа ХХ століття

Автор (автори): Приходько А. С.


07.jpg

Приходько А. С. Історія українського кінематографа ХХ століття : навч. посіб. / А. С. Приходько. – К. : Педагогічна думка, 2012. – 128 с.


У навчальному посібнику на основі синтезу хронологічного і культурологічного підходів відтворено процес становлення й розвитку вітчизняного кінематографа як складової ґенези української та світової культури ХХ століття, визначено його роль і місце у світовій скарбниці кіномистецтва. Авторський підхід до структурування змісту посібника спрямовано на залучення учнів до самостійної пізнавальної діяльності, зокрема з елементами досліджень, а також реалізації можливостей міжкурсових зв’язків шляхом синхроністичного вивчення й узгодження матеріалу відповідних тем пропонованого курсу та курсів вітчизняної і всесвітньої історії.

Упровадження навчального посібника у навчальний процес профільної школи сприятиме поглибленню знань старшокласників про історію вітчизняного кіномистецтва, формуванню й розвитку навичок дослідницької діяльності у процесі навчання історії України.

Для учнів, які свою подальшу діяльність пов’язують з історією, літературою, філософією, мистецтвознавством й іншими художньо-естетичними спеціальностями, а також для всіх, хто прагне культурного самовдосконалення, розвитку власних моральних й естетичних цінностей.


Кількість переглядів - 271


Назад до розділу