Crossref Member Badge

Навчальний посібник «Астрономія»

Автор (автори): Головко М. В., Крячко І. П.

Головко М. В., Крячко І. П. Астрономія : навчальний посібник. К. : ТОВ «КОНВІ ПРІНТ», 2018. 224 с.

Текст: переглянути

Навчальний посібник реалізує зміст варіативного складника профільного навчання астрономії в старшій школі. Він призначений учням 10-11 класу закладів загальної середньої освіти. У ньому на засадах компетентнісно орієнтованого підходу висвітлюється навчальний матеріал з астрономії, що розширює та поглиблює зміст профільного предмету «Астрономія».

Навчальний посібник містить систему вправ та завдань,  спрямованих на формування та розвиток предметної і ключових компетентностей учнів у процесі навчання астрономії.


Кількість переглядів - 306


Назад до розділу