Crossref Member Badge

Апробація інтегрованого курсу "Природничі науки" 10-11 клас

Автор (автори):  авторський колектив під керівництвом Засєкіної Т.М.

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України № 863 від 03.08.2018 року «Про проведення експерименту всеукраїнського рівня «Розроблення і впровадження навчально-методичного забезпечення інтегрованого курсу «Природничі науки» для 10–11 класів закладів загальної середньої освіти» на період із серпня 2018 року по жовтень 2022 року» передбачено розроблення та апробація  навчально-методичного забезпечення інтегрованого курсу.

Представлений рукопис навчально-методичного посібника «ПРИРОДНИЧІ НАУКИ» (експериментальний) для 10-11 класів закладів загальної середньої освіти, відповідає проєкту навчальної програми, розробленої авторським колективом під керівництвом Т. М. Засєкіної.


   «ПРИРОДНИЧІ НАУКИ» 10 клас

   Частина I

   Частина IІ

Календарно-тематичне планування 10 клас. І-ІІ семестр


   «ПРИРОДНИЧІ НАУКИ» 11 клас

   Частина I

   Частина IІ

Календарно-тематичне планування 11 клас. І-ІІ семестр

Зміст навчального матеріалу структуровано за модульним принципом. На початку вивчення кожної теми визначено очікуванні результати, які мають бути досягнуті учнями, передбачено посилання на джерела, які містять матеріал для актуалізації раніше вивченого, а також на додаткові джерела, які сприяють засвоєнню навчального матеріалу.

Завершується кожна тема практичною частиною, що дає змогу перевірити засвоєння теоретичного матеріалу, а також сприяє реалізації діяльнісного підходу для формування практичних умінь і навичок. Система завдань і запитань може бути використана для організації різних форм навчальної діяльн ості на уроці та в позаурочний час.

Стиль викладу навчального матеріалу має ознаки науково-популярного, інформаційного та проблемного, що забезпечує сприйняття його учнями відповідної вікової категорії, та враховує той факт, що зазначений курс призначено для учнів, які не планують складати зовнішнє незалежне оцінювання із природничих предметів.

Під час підготовки рукопису використані авторські матеріали, а також  матеріали, доступні в мережі Інтернет.

Рукопис проходить апробацію. Усі пропозиції й зауваження прохання надсилати на електронну скриньку prirod-nauk@ukr.net.


Кількість переглядів - 136


Назад до розділу