Crossref Member Badge

Навчальна програма курсів за вибором з української літератури для учнів 8-9 класів "Сучасне українське фентезі (8-9 класи)"

Автор (автори): Логвіненко Н.М.

Логвіненко Н.М. Вивчення сучасного українського фентезі у 8–9 класах на засадах компетентнісного підходу. Посібник. – К., 2014.


У посібнику вміщено інформаційно-методичний матеріал для організації і проведення факультативного курсу «Сучасне українське фентезі» у 8–9 класах за авторською методикою, що дає змогу спостерігати за формуванням національного варіанту фентезі в оригінальній українській літературі.
Запропонована автором методика поглибленого вивчення предмета спрямована на формування в учнів ключових компетентностей: уміння вчитися, саморозвиватися, оволодівати цінностями, емоціями, поведінковими компонентами, здатності відповідати вимогам сучасного життя.
Розроблено теоретико-методичні засади вивчення творів цього виду фантастичної прози на факультативних заняттях, зокрема приділено увагу мотиваційному компоненту компетентнісно орієнтованого навчання художньої літератури, презентовано цікавий підхід до вивчення творів жанру фентезі – педагогіку пригод, застосування якої, зокрема, передбачає і проектну діяльність – самостійне планування, координацію і здійснення проекту через «участь у пригоді». Крім того, компетентнісний підхід реалізується через систему запитань і завдань, що спрямовують увагу учнів на самостійну роботу, у першу чергу, над художнім текстом, сприяють ефективній взаємодії з творами фентезі, веденню діалогу залежно від стратегії сприйняття та розуміння текстів; опрацювання додаткових науково-літературознавчих джерел; написанню подорожі-пригоди до себе, віднаходження морально-етичних цінностей, які формують особистість.
Сформованість літературної компетентності виявляється в особистій участі учня в читацькій діяльності, виробленні ціннісних орієнтирів засобами художньої літератури.
Для вчителів-словесників, студентів філологічних факультетів, усіх, хто цікавиться творами сучасного українського фентезі.

Кількість переглядів - 377


Назад до розділу