Crossref Member Badge

Мова іврит, 1 клас (для загальноосвітніх навчальних закладів із навчанням українською мовою)

Автор (автори): Бакуліна Н. В.


20.jpg

Бакуліна Н. В. Мова іврит, 1 клас : підруч. для загальноосвіт. навч. закл. із навчанням укр. мовою / Н.В.Бакуліна. – К. : Педагогічна думка, 2012. – 128 с.

Зміст підручника відповідає вимогам нового Державного стандарту початкової загальної освіти, базовому навчальному плану і програмі з предмета навчання мови іврит. Рукопис підручника відповідає особистісно-орієнтованому і компетентнісно-орієнтованому підходам до навчання. Навчальний матеріал у підручнику реалізує мовленнєве спрямування курсу мови іврит та забезпечує застосування набутих умінь та навичок у реальних навчальних і життєвих ситуаціях спілкування у рамках програми. Передбачено матеріал і завдання, різноманітні за змістом, формою виконання і способом виконання (для роботи самостійно, в парах і групах), розраховані на формування умінь і навичок аудіювання і говоріння, розвиток усно-мовленнєвої діяльності та засвоєння мовного матеріалу на практичній основі, активізацію пізнавальної і креативної діяльності першокласників та залученню до культури єврейського народу.

Упровадження підручника забезпечить вивчення мови іврит за новою програмою (2011 р.) з мови іврит для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською мовою.

Для учнів 1 класу загальноосвітніх навчальних закладів із навчанням українською мовою.


Кількість переглядів - 207


Назад до розділу