Crossref Member Badge

Російська мова для 5 класу загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою викладання (1-ий рік навчання)

Автор (автори): Ґудзик І. П., Корсаков В. О.


68.jpg

Ґудзик І. П. Російська мова : підруч. для 5 кл. загальноосвіт. навч. закл. з укр. мовою виклад. (перший рік навчання) / І. П. Ґудзик, В. О. Корсаков. – К. : Педагогічна думка, 2012. – 96 с.

Підручник розроблено для того варіанта курсу російської мови, що вивчається у школах з українською мовою навчання з 5 класу. Він будується на комунікативній основі й орієнтований, передусім, на розвиток в учнів навичок мовленнєвої діяльності – слухання, говоріння, читання, письма. Особливістю є те, що книга починається з навчання дітей грамоти. Вони засвоюють букви, що розрізнюються в російському і українському алфавітах, навчаються читати, писати і лише після цього розпочинають вивчення передбаченого програмою мовного і мовленнєвого матеріалу. Пропоновані у підручнику завдання, виклад теоретичного матеріалу вирізняються доступністю, даються у доброзичливій формі, спонукають школярів згадати вивчений матеріал, розв’язати ту чи іншу навчальну задачу з мови тощо.

Упровадження підручника забезпечить вивчення російської мови за новою програмою для загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання.

Для учнів 5 класу загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання.

Кількість переглядів - 122


Назад до розділу