Crossref Member Badge

Російська мов для 6 класу загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою викладання (2-й рік навчання)

Автор (автори): Ґудзик І. П., Корсаков В. О.


46.jpg

Ґудзик І. П. Російська мова: Підруч. для 6 кл. загальноосвіт. навч. закл. з укр. мовою виклад. (2-й рік навчання) / І. П. Ґудзик, В. О. Корсаков. – К. : Педагогічна думка, 2012. – 156 с.

Зміст підручника відповідає чинній програмі з російської мови для 6 класу шкіл з українською мовою навчання. У підручнику реалізовані мовна, мовленнєва, соціокультурна і діяльнісна лінії змісту. Формою презентації програмового матеріалу вибрано урок. Усі уроки підручника розраховані на активну рецептивну, репродуктивну і продуктивну діяльність учнів. Мовний матеріал подається згідно з досягненнями сучасної мовознавчої науки. Теоретична інформація викладається у підручнику з урахуванням опори на знання, вміння і навички, засвоєні учнями на попередніх етапах вивчення мови. Формування мовленнєвих умінь здійснюється за допомогою спеціальних вправ: складання діалогів, переказ змісту текстів, складання висловлювань на основі готового тексту та самостійно, усне малювання, робота з репродукціями тощо, а також на уроках розвитку зв’язного мовлення. Матеріал підручника дає вчителю можливість застосовувати на уроці різні форми роботи: індивідуальні, колективні, інтерактивні.

Упровадження підручника забезпечить вивчення російської мови за новою програмою для загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання.

Для учнів 6 класу загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання.


Кількість переглядів - 116


Назад до розділу