Crossref Member Badge

Інформатика. Базовий курс для 10-11 класів інформаційно-технологічного профілю

Автор (автори): Лапінський В. В., Карташова Л. А., Осипа Л. В., Соколовська Т. П.


37.jpg

Лапінський В.В. Інформатика. Базовий курс для 10-11 класів інформаційно-технологічного профілю : підр.-посіб. / авт.: В.В.Лапінський, Л.А.Карташова, Л.В.Осипа, Т.П.Соколовська. – К.: Пед. думка, 2009. – 260 с.


Зміст шдручника спрямовано на формування в учнів теоретичних основ інформатики та практичне оволодіння навичками роботи з основними складовими сучасного програмного забезпечення комп'ютерів, ознайомлення з функцюнальним призначенням основних пристроїв комп'ютера, з основами технологй розв'язування задач за допомогою комп'ютера, починаючи від їх постановки й побудови відповідних інформаційних моделей i завершуючи інтерпретацією результатів, отриманих з використанням комп'ютера.

Підручник містить, крім описань програмних і деяких апаратних засобів та їx практичних застосувань, виклад теоретичного матеріалу, тому може слугувати підгрунтям подальшого більш глибокого оволодіння сучасними інформаційними технологіями.

Підручник призначено для учнів, які свою майбутню трудову діяльність пов'язують із використанням сучасних інформаційних технологій.


Кількість переглядів - 109


Назад до розділу