Crossref Member Badge

Історія України для 10 класу

Автор (автори): Пометун О. І., Гупан Н. М.


21.jpg

Пометун О.І. Історія України : підр. для 10 кл. проф. рівня загальноосвітн. навч. закл. / автори: Пометун О. І., Гупан Н. М.. – К. : Пед. думка, 2009. – 174 с.

Цей підручник нового покоління дає можливість на історичному матеріалі розвивати критичне мислення учнів, їхні ключові і предметні компетентності, основні вміння і навички, застосовувати у навчанні новітні технології, зокрема інтерактивні. Він відповідає чинній програмі, затвердженій Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України, й охоплює період 1900–1921 рр. Авторський текст викладено цікаво й об’єктивно. Значну увагу приділено інформації про життя і діяльність видатних діячів, різноманітним історичним джерелам. Подано також статистичні дані, таблиці, схеми, ілюстративні матеріали. Уміщено численні запитання, різнорівневі завдання, які дають змогу розмірковувати, дискутувати, аргументувати власну точку зору на історичні події і явища, перевіряти себе під час вивчення кожної теми.

Для учнів випускних класів загальноосвітніх середніх шкіл, ліцеїв і гімназій, а також абітурієнтів. Буде корисним для викладачів, методистів, студентів профільних навчальних закладів. 


Кількість переглядів - 75


Назад до розділу