Crossref Member Badge

Українська мова (для 3 класу ЗНЗ із навчанням польською мовою)

Автор (автори): Хорошковська О.Н., Яновицька Н.І.

пiдр_для_пол_3_кл.jpg

Українська мова : підручник для 3 класу загальноосвітніх навчальних закладів із навчанням польською мовою / О. Хорошковська, Н. Яновицька. − Львів: Світ, 2013. −176 с.

Зміст підручника відповідає вимогам нового Державного стандарту початкової загальної освіти, базовому навчальному плану та чинній навчальній програмі з української мови для 3 класу ЗНЗ з польською мовою навчання.

У підручнику реалізована мовна, мовленнєва, соціокультурна та діяльнісна лінії змісту. Його побудовано на основі інтеграції текстів різних жанрів і стилів і мовного матеріалу, що дозволяє підвищити мотивацію навчання української мови, перейти від засвоєння теоретичних знань з мови до формування усіх видів мовленнєвої діяльності, показати функціонування мовних одиниць у літературних текстах. Текстовий матеріал та методичний апарат підручника забезпечує розвиток усіх видів мовленнєвої діяльності, відповідає визначеним у програмі сферам мовлення та соціокультурній лінії, має пізнавальне, виховне й естетичне значення. Мовний матеріал подається згідно з досягненнями сучасної мовознавчої науки, який викладається у підручнику з урахуванням опори на знання, вміння та навички, засвоєні учнями з польської (рідної) та української мови на попередніх етапах навчання. Презентація мовного й правописного матеріалу подається у діалогічній формі; мовні й мовленнєві вправи пов’язані з текстом і побудовані на основі тексту. 

Упровадження підручника забезпечить вивчення української мови за новою програмою для загальноосвітніх навчальних закладів із польською мовою навчання. Для учнів 3 класу загальноосвітніх навчальних закладів із польською мовою навчання.

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України (наказ МОН України від 17.07.2013р. № 994). 

Кількість переглядів - 124


Назад до розділу