Crossref Member Badge

Астрономія. 11 клас (рівень стандарту)

Автор (автори): Головко М. В., Коваль В. С., Крячко І. П.

50.jpg

Головко М.В. Астрономія. 11 клас : підручник : рівень стандарту / М.В. Головко, В.С. Коваль, І.П. Крячко. – К. : Знання України, 2013. – 215 с.

Підручник розрахований на учнів 11-х класів, які вивчають астрономію на академічному рівні. Він є орієнтиром для учнів в процесі оволодіння ними астрономічними знаннями, а також тими елементами культури, в яких вони відображені; засвоєння астрономічної культури свого народу і людства в цілому як одого із важливих засобів розвитку і формування цілісної особистості, її духовності, творчої індивідуальності, інтелектуального й емоційного багатства. Автори підручника намагалися не лише повідомити учневі обширні знання, а й прищепити і розвинути уміння самостійно вчитися і удосконалювати свої знання, осмислювати і оцінювати свої дії, сприяти розвитку здібностей учнів, їх творчого потенціалу. 

Підручник включає проспектний вступ з обґрунтуванням цілей і завдань вивчення астрономії з виділенням питань, які спрямовують вивчення курсу, з позначенням логіки розгортання тем (розділів) для створення цілісного уявлення про зміст і загальну програму засвоєння навчального матеріалу. Він містить текстові, графічні, умовні позначення тощо, призначені для засвоєння та систематизації знань. Навчальний матеріал структуровано та диференційовано за видами: теорія, поняття, факт; за фундаментальною спрямованістю: найважливіші, базисні, опорні, приклади, додатковий матеріал; за місцем в системі: частина в системі цілого, ціле як частина системи вищого рівня. В кожному розділі, в залежності від його складності, наведено алгоритмічні приписи, евристики, зразки розв’язування задач, короткі теоретичні довідки, спеціально організовані тексти, які включають проблемні завдання і зразки їх рішення, а також спрямовані на виділення опорних структурних одиниць.

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України (лист МОН України від 09.08.2011 р. № 1/11-7432).


Кількість переглядів - 386


Назад до розділу