Crossref Member Badge

Технології. 2 клас

Автор (автори): Тарара А. М., Терещук Б. П., Тименко В. П.

Технології 2 клас.jpgТехнології: підручник для 2 класу / Тарара А. М., Терещук Б. М., Тименко В. П. – К.: Педагогічна думка, 2014. – 128 с.

Зміст підручника відповідає вимогам нового Державного стандарту початкової загальної освіти, базовому навчальному плану та варіативній програмі «Дизайн і технології» для 1-4 класів початкової школи. Зміст художніх технік і художніх проектів підручника спрямований на формування проектно-технологічної компетентності учнів. Особлива увага звертається на кваліфікаційні якості фахівців з таких напрямів професійної діяльності: «людина і природа», «людина й інші люди», «людина і художні образи», «людина і техніка», «людина і знаки інформації».

Виокремлено види сучасного дизайну, опитувальники для з’ясування типів дизайн-обдарованості четвертокласників: слухачів-мислителів, глядачів-митців, діячів-майстрів. Передбачено матеріал і завдання, різноманітні за змістом, формою виконання і способом виконання (для роботи самостійно, в парах і групах) в т.ч. з використанням комп’ютерів.

Упровадження підручника забезпечить формування проектно-технологічної компетентності другокласників з різних видів дизайну і художніх технік обробки матеріалів.

Для учнів 2 класу загальноосвітніх навчальних закладів із навчанням українською мовою.



Кількість переглядів - 279


Назад до розділу