Crossref Member Badge

Мова іврит, 2 кл.

Автор (автори): Бакуліна Н.В.

Бакуліна Н. В. Мова іврит, 2 клас : підручник для загальноосвітніх навч. закладів з навчанням українською мовою / Н. В. Бакуліна. – К. : Видавничий дім «Сам», 2017. – 144 с. : іл.

Підручник має гриф МОН України «Рекомендовано Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України» (лист №1/11–12265 від 25.07.2012 р.)».

Текст переглянути: частина  перша і  друга

Його зміст реалізовано на засадах взаємопов’язаного навчання івриту й єврейської культури відповідно до сучасних світових тенденцій в освіті, зокрема у галузі мовної освіти, які спрямовані на формування та розвиток в учнів багатомовності й інтеркультурності у полікультурному соціумі, та ґрунтується на основі компетентнісного й особистісно орієнтованого підходів до навчання, закладених у чинних Державному стандарті початкової загальної освіти та програмі з мови іврит для 1-4 класів шкіл з українською мовою навчання.

Підручник дасть можливість сформувати мовленнєву, мовну, соціокультурну, зокрема лінгвокультурну компетентності учнів 2 класу з мови іврит у рамках, визначених програмою, розширити коло знань про мову іврит як одного із найважливіших чинників єврейської культури, зокрема з урахуванням знань з української мови.

Призначений для учнів 2 класу, вчителів мови іврит, студентів, аспірантів, методистів, викладачів.Кількість переглядів - 152


Назад до розділу