Crossref Member Badge

Правознавство, 9 кл.

Автор (автори): Ремех Т.О.

Текст: переглянути

Рукопис: Пометун О.І., Ремех Т.О. Правознавство : підручник для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів / Олена Іванівна Пометун, Тетяна Олексіївна Ремех. – К., 2014. – 6,0 др. арк.

 Підручник «Правознавство» (9 клас) відповідає Державному стандарту базової і повної середньої освіти» та новій навчальній програмі предмета «Основи правознавства».

Представлений в підручнику основний текст відповідає основам правової науки та віковим особливостям учнів. Поняття і терміни подаються мовою, що уможливлює їх розуміння та усвідомлення учнями.

Підручник дозволяє ефективно реалізувати компетентнісний, особисто зорієнтований та діяльнісний підходи в навчанні дев’ятикласників правознавства, ефективно формувати правову компетентність учнів у сукупності її когнітивного, діяльнісного та аксіологічного складників.

Особливостями підручника є такі: перед основним текстом кожного параграфа вміщено запитання й завдання для учнів, що допомагає актуалізувати їхні знання й робить читання ними тексту цілеспрямованим і усвідомленим; запропоновані завдання для учнів різного типу, а також ті, що призначені для індивідуальної й кооперативної роботи, що дає можливість врахувати особливості учнів і урізноманітнити навчання правознавства;  достатня кількість вміщених у підручнику завдань з аналізу й розв’язання правових ситуацій посилює його діяльнісний компонент; надлишкова кількість завдань різної складності дає можливість учителю активно залучити до роботи учнів із різним рівнем навчальних досягнень; зміст теми «Юристи в нашому житті» виконує завдання профорієнтації; матеріал під рубрикою «Для допитливих» розширює кругозір учнів та посилює їхню зацікавленість правовою наукою; наприкінці підручника є словник юридичних термінів.

Підручник «Правознавство» передбачає проведення уроків різного типу: вступного, що актуалізує знання учнів з інших навчальних предметів; уроків вивчення нового матеріалу, основною метою яких є опанування учнями правовою інформацією, засвоєння правових понять, роботу з фрагментами нормативно-правових актів та застосування правових знань для аналізу правових ситуацій; практичних занять із удосконалення правових умінь; підсумково-узагальнюваних уроків до розділів та узагальнення до предмета.

Підручнику «Правознавство» (9 клас) авторів О.Пометун і Т.Ремех надано гриф Міністерства освіти і науки України для використання в навчально-виховному процесі загальноосвітніх навчальних закладів.


Кількість переглядів - 137


Назад до розділу