Crossref Member Badge

Історія України для 9 класу

Автор (автори): Мацейків Т. І., Сєрова Г. В.

У підручнику  з історії України для 9 класу подано  систематизований виклад історичних подій і аналіз процесів, що відбувалися  в Україні наприкінці ХVШ – у Х1Х ст. Хронологічно цей період охоплює події від втрати Україною залишків автономії у складі Російської імперії –до кінця Х1Х ст., коли почали  формуватися  українські політичні партії, які у своїх програмах ставили питання про відновлення національної державності.

Наскрізною темою, яка проходить через весь підручник є криза  аграрно-ремісничої цивілізації і формування індустріального суспільства в Україні, становлення на її теренах  промислового виробництва, поширення ринкових відносин, зростання міст, розпаду станового суспільства, формування нових соціальних груп, розвитку освіти, літератури , мистецтва і науки.

У тісному зв’язку з модернізаційними процесами і становленням індустріального суспільства в підручнику розглядається українське національне відродження. Характеризуються три основні етапи цього процесу: академічний (науковий), культурницький (українофільський) та політичний. Саме в контексті  цих етапів розглядається визвольний рух в країні.

Розвиток  України в Х1Х ст.,як зазначають автори, відбувався відповідно до загальноевропейських процесів: проходила модернізація суспільства в усіх сферах життя. В економіці відбувався промисловий переворот і бурхливо розвивалися  капіталістичні відносини; у соціальній сфері утвердилися нові класи: буржуазія та робітники; модернізувався побут людей; у духовній – докорінно змінилася психологія та світосприйняття людини: вона стала мобільнішою та швиидше пристосовувалася до змін: у політичній – виник національний рух, у ході якого формувалася модерна українська нація, що виступала за створення власної держави.

Авторами запропоновано методичний апарат із розгалуженою системою питань і завдань, використано методику критичного мислення.У підручнику вміщено різноманітні ілюстрації, історичні карти і документи, словник термінів., хронологічну таблицю. Побудова  підручника забезпечує чіткий алгоритм навчальної діяльності, актуалізацію інтересу і формування стійкої мотивації до вивчення предмета, всебічний розвиток здібностей учнів, можливість  застосування знань у практичних ситуаціях – а отже, формування загальних та предметних компетентостей.

Зміст


Кількість переглядів - 77


Назад до розділу