Crossref Member Badge

Географія: Україна і світове господарство, 9 кл.

Автор (автори): Надтока О. Ф., Топузов О. М.

Надтока О. Ф. Географія: Україна і світове господарство: підручник для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів / О. Ф. Надтока, О. М. Топузов.  К. : УОВЦ  «Оріон», 2017. – 208 с.

Підручник має гриф МОН України «Рекомендовано Міні- стерством освіти і науки України» (лист №417 від 20.03.2017 р.)».

Текст: переглянути

Підручник повною мірою розкриває теми курсу географії 9 класу – «Україна і світове господарство». Відображає сучасні тенденції географічної освіти – особистісно-зорієнтований, діяльнісний, профорієнтаційний і компетентнісний характер навчання. Відповідає положенням оновленої чинної навчальної програми. Містить інформацію про особливості національної економіки та світового господарства, їх секторальну структуру та її складові. Значну увагу приділено глобальним проблемам людства та шляхам їх розв’язання. Переконує, що економіка України – це невід’ємна складова світового економіко-географічного організму. Має блочну структуру, що дає змогу учням швидко орієнтуватися в ньому і виділяти потрібні частини інформації. Створює основу для розуміння економічних процесів і виробничих технологій. Містить систему «живих» ілюстрацій та тематичних карт, які супроводжуються завданнями пошукового та творчого змісту. Завдання структуровані як за характером навчальної діяльності, так і за рівнями складності. Дозволяє учням вибудувати свою освітню траєкторію вивчення географії. Спрямовує на самостійне формування ключових і предметної компетентностей учнів. Створює передумови для того, щоб вони стали успішними.


Кількість переглядів - 89


Назад до розділу