Crossref Member Badge

Українська мова (для 4 класу ЗНЗ з навчанням угорською мовою)

Автор (автори): Хорошковська О.Н., Повхан К.З

Хорошковська О. Н. Українська мова : підруч. для 4 кл. загальноосвіт. навч. закл. з навчанням угорською мовою / О. Н. Хорошковська, К. З. Повхан. – К. : Пед. думка, 2015. – 212 с.

Зміст підручника відповідає чинній програмі з української мови для 4 класу шкіл з угорською мовою навчання. Підручник побудовано на засадах текстоцентричного підходу до викладу мовного матеріалу, особистісно зорієнтованого та комунікативного підходів. Матеріал спрямований на забезпечення розвитку усіх видів мовленнєвої діяльності – аудіювання, говоріння, читання і письма.

Підручник з української мови структуровано за мовними розділами, що складаються з відповідних параграфів, кожен із яких містить текстовий та ілюстративний матеріал, а також систему вправ, спрямованих на оволодіння мовно-мовленнєвими та комунікативними уміннями. Крім того, у підручник включено тексти різних жанрів для розвитку читацьких умінь. Добір текстів здійснено за тематичним принципом відповідно зі сферами мовлення, визначеними у програмі.

Упровадження підручника забезпечить вивчення української мови за новою програмою для загальноосвітніх навчальних закладів із угорською мовою навчання.


Кількість переглядів - 188


Назад до розділу