Crossref Member Badge

Українська мова (для 4 класу ЗНЗ з навчанням польською мовою)

Автор (автори): Хорошковська О.Н., Яновицька Н.І.

Хорошковська О. Н. Українська мова : підруч. для 4 кл. загальноосвіт. навч. закл. з навчанням польською мовою / О. Н. Хорошковська, Н. І. Яновицька. – Львів : Світ, 2015. – 184 с.

Зміст підручника відповідає вимогам нового Державного стандарту початкової загальної освіти, базовому навчальному плану та чинній навчальній програмі з української мови для 4 класу ЗНЗ з польською мовою навчання.

У підручнику реалізована мовна, мовленнєва, соціокультурна та діяльнісна лінії змісту. Його побудовано на основі текстоцентричного підходу до викладу мовного матеріалу, що дозволяє підвищити мотивацію навчання української мови, перейти від засвоєння теоретичних знань з мови до формування всіх видів мовленнєвої діяльності, показати функціонування мовних одиниць у літературних текстах. Текстовий матеріал і методичний апарат підручника забезпечує розвиток усіх видів мовленнєвої діяльності, відповідає визначеним у програмі сферам мовлення та соціокультурній лінії, має пізнавальне, виховне й естетичне значення. Мовний матеріал подається згідно з досягненнями сучасної мовознавчої науки, який викладається у підручнику з урахуванням опори на знання, вміння та навички, засвоєні учнями з польської (рідної) та української мови на попередніх етапах навчання.

Презентація мовного й правописного матеріалу подається у діалогічній формі; мовні й мовленнєві вправи пов’язані з текстом і побудовані на основі тексту.

Упровадження підручника забезпечить вивчення української мови за новою програмою для загальноосвітніх навчальних закладів із польською мовою навчання.


Кількість переглядів - 171


Назад до розділу