Crossref Member Badge

Інформатика для загальноосвітніх навчальних закладів з поглибленим вивченням інформатики : підруч. для 8 кл. загальноосвіт. навч. закл.

Автор (автори): Гуржій А. М., Карташова Л. А., Лапінський В. В., Руденко В. Д.

Інформатика для загальноосвітніх навчальних закладів з поглибленим вивченням інформатики : підруч. для 8 кл. загальноосвіт. навч. закл. / А. М. Гуржій, Л. А. Карташова, В. В. Лапінський, В. Д. Руденко.  Львів : Світ, 2016. – 296 с. : іл., табл.

Підручник має гриф МОН України «Рекомендовано Міністерством освіти і науки України» (наказ Міністерства освіти і науки України від 10.05.2016 р. № 491).

Текст: переглянути

Зміст підручника повністю відповідає навчальній програмі «Інформатика. 5-9 класи. Для навчальних закладів з поглибленим вивченням предметів інформатики».

Матеріал підручника чітко структурований за темами відповідно до навчальної програми. До кожного розділу додаються практичні роботи, словнички. У передмові пояснюється як працювати з матеріалом підручника та користуватися умовними позначками. У підрозділах «Для допитливих» уміщено додатковий матеріал, який сприятиме кращому засвоєнню матеріалу. Різнорівневі запитання до кожного підрозділу забезпечують можливість здійснювати особистісно орієнтований підхід для вивчення матеріалу.

Упровадження підручника забезпечить вивчення інформатики в 8-х класах загальноосвітніх навчальних закладів і допоможе вчителям інформатики вдосконалити цей процес.

Призначений для учнів 8 класів загальноосвітніх навчальних закладів з поглибленим вивченням інформатики і вчителів, які навчають цих учнів.

 


Кількість переглядів - 74


Назад до розділу